Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aaneby Skog & Maskin AS
Juridisk navn:  Aaneby Skog & Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92083436
Osensjøen øst 1501 Osensjøen øst 1501 Fax:
2428 Søre Osen 2428 Søre Osen
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 990623287
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/27/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mka Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.44%
Resultat  
  
-7.29%
Egenkapital  
  
15.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.346.000 1.394.000 1.659.000 1.327.000 1.327.000
Resultat: 89.000 96.000 331.000 97.000 104.000
Egenkapital: -376.000 -445.000 -517.000 -1.034.000 -1.131.000
Regnskap for  Aaneby Skog & Maskin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.346.000 1.394.000 1.659.000 1.327.000 1.327.000
Driftskostnader -1.225.000 -1.252.000 -1.277.000 -1.180.000 -1.179.000
Driftsresultat 123.000 142.000 381.000 147.000 149.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader -34.000 -48.000 -51.000 -50.000 -46.000
Finans -34.000 -45.000 -51.000 -50.000 -46.000
Resultat før skatt 89.000 96.000 331.000 97.000 104.000
Skattekostnad -20.000 -24.000 187.000 0 0
Årsresultat 69.000 72.000 517.000 97.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.405.000 1.483.000 1.635.000 1.111.000 790.000
Sum omløpsmidler 603.000 617.000 628.000 585.000 553.000
Sum eiendeler 2.008.000 2.100.000 2.263.000 1.696.000 1.343.000
Sum opptjent egenkapital -526.000 -595.000 -667.000 -1.184.000 -1.281.000
Sum egenkapital -376.000 -445.000 -517.000 -1.034.000 -1.131.000
Sum langsiktig gjeld 2.144.000 2.342.000 2.600.000 2.465.000 2.236.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 203.000 181.000 266.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 2.008.000 2.100.000 2.264.000 1.697.000 1.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.148.000 1.133.000 1.164.000 1.013.000 1.327.000
Andre inntekter 198.000 261.000 496.000 315.000 0
Driftsinntekter 1.346.000 1.394.000 1.659.000 1.327.000 1.327.000
Varekostnad -63.000 -113.000 -156.000 -78.000 -23.000
Lønninger -639.000 -552.000 -546.000 -477.000 -525.000
Avskrivning -203.000 -199.000 -199.000 -243.000 -234.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -320.000 -388.000 -376.000 -382.000 -397.000
Driftskostnader -1.225.000 -1.252.000 -1.277.000 -1.180.000 -1.179.000
Driftsresultat 123.000 142.000 381.000 147.000 149.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0
Finanskostnader -34.000 -48.000 -51.000 -50.000 -46.000
Finans -34.000 -45.000 -51.000 -50.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 69.000 72.000 517.000 97.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 143.000 162.000 187.000 0 0
Fast eiendom 551.000 580.000 568.000 434.000 343.000
Maskiner anlegg 479.000 456.000 544.000 287.000 286.000
Driftsløsøre 181.000 233.000 286.000 339.000 110.000
Sum varige driftsmidler 1.211.000 1.270.000 1.398.000 1.060.000 739.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
Sum anleggsmidler 1.405.000 1.483.000 1.635.000 1.111.000 790.000
Varebeholdning 123.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Kundefordringer 274.000 267.000 422.000 241.000 436.000
Andre fordringer 1.000 0 7.000 19.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 205.000 249.000 99.000 225.000 17.000
Sum omløpsmidler 603.000 617.000 628.000 585.000 553.000
Sum eiendeler 2.008.000 2.100.000 2.263.000 1.696.000 1.343.000
Sum opptjent egenkapital -526.000 -595.000 -667.000 -1.184.000 -1.281.000
Sum egenkapital -376.000 -445.000 -517.000 -1.034.000 -1.131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.144.000 2.342.000 2.600.000 2.465.000 2.236.000
Leverandørgjeld 67.000 19.000 19.000 115.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 120.000 136.000 115.000 91.000 142.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 48.000 48.000 60.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 203.000 181.000 266.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 2.008.000 2.100.000 2.264.000 1.697.000 1.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 363.000 414.000 447.000 319.000 315.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3 3.5 2.2 2.3
Likviditetsgrad 2 2.0 2.5 2.9 1.8 1.9
Soliditet -18.7 -21.2 -22.8 -60.9 -84.2
Resultatgrad 9.1 10.2 2 11.1 11.2
Rentedekningsgrad 3.6 3 7.5 2.9 3.2
Gjeldsgrad -6.3 -5.7 -5.4 -2.6 -2.2
Total kapitalrentabilitet 6.1 6.9 16.8 8.7 11.1
Signatur
06.07.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex