Aarbakke AS
Juridisk navn:  Aarbakke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51777000
Postboks 108 Håland Vest Langmyra 1 Fax: 51777001
4349 Bryne 4344 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 981649230
Aksjekapital: 5.005.000 NOK
Antall ansatte: 314
Etableringsdato: 3/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.27%
Resultat  
  
-92.19%
Egenkapital  
  
-18.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 610.724.000 1.076.590.000 937.148.000 527.300.000 420.932.000
Resultat: 11.833.000 151.604.000 129.125.000 1.016.000 -13.031.000
Egenkapital: 89.292.000 109.835.000 124.355.000 44.235.000 44.005.000
Regnskap for  Aarbakke AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 610.724.000 1.076.590.000 937.148.000 527.300.000 420.932.000
Driftskostnader -592.669.000 -915.030.000 -795.723.000 -516.468.000 -425.700.000
Driftsresultat 18.055.000 161.559.000 141.425.000 10.832.000 -4.768.000
Finansinntekter 2.238.000 4.997.000 2.392.000 1.919.000 955.000
Finanskostnader -8.460.000 -14.951.000 -14.692.000 -11.735.000 -9.218.000
Finans -6.222.000 -9.954.000 -12.300.000 -9.816.000 -8.263.000
Resultat før skatt 11.833.000 151.604.000 129.125.000 1.016.000 -13.031.000
Skattekostnad -2.607.000 -32.765.000 -28.313.000 -786.000 2.494.000
Årsresultat 9.226.000 118.839.000 100.812.000 230.000 -10.537.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.530.000 72.931.000 57.285.000 62.337.000 50.182.000
Sum omløpsmidler 293.744.000 404.641.000 406.162.000 280.379.000 250.534.000
Sum eiendeler 400.274.000 477.572.000 463.447.000 342.716.000 300.716.000
Sum opptjent egenkapital 10.480.000 57.077.000 -23.043.000 -23.273.000
Sum egenkapital 89.292.000 109.835.000 124.355.000 44.235.000 44.005.000
Sum langsiktig gjeld 88.657.000 56.422.000 61.216.000 52.793.000 43.747.000
Sum kortsiktig gjeld 222.324.000 311.315.000 277.875.000 245.688.000 212.964.000
Sum gjeld og egenkapital 400.273.000 477.572.000 463.446.000 342.716.000 300.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 610.724.000 1.076.590.000 936.895.000 527.300.000 418.555.000
Andre inntekter 253.000 0 2.377.000
Driftsinntekter 610.724.000 1.076.590.000 937.148.000 527.300.000 420.932.000
Varekostnad -235.758.000 -510.459.000 -425.708.000 -219.455.000 -161.932.000
Lønninger -244.848.000 -283.533.000 -263.805.000 -207.739.000 -178.001.000
Avskrivning -24.880.000 -21.273.000 -17.795.000 -15.379.000 -20.306.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -87.183.000 -99.765.000 -88.415.000 -73.895.000 -65.461.000
Driftskostnader -592.669.000 -915.030.000 -795.723.000 -516.468.000 -425.700.000
Driftsresultat 18.055.000 161.559.000 141.425.000 10.832.000 -4.768.000
Finansinntekter 2.238.000 4.997.000 2.392.000 1.919.000 955.000
Finanskostnader -8.460.000 -14.951.000 -14.692.000 -11.735.000 -9.218.000
Finans -6.222.000 -9.954.000 -12.300.000 -9.816.000 -8.263.000
Konsernbidrag -7.158.000 0 0 0
Utbytte -80.000.000 0 0 0
Årsresultat 9.226.000 118.839.000 100.812.000 230.000 -10.537.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 9.035.000 0
Sum Immatrielle midler 6.864.000 3.016.000 4.651.000 9.347.000 11.149.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 94.865.000 57.364.000 46.930.000 47.029.000 35.087.000
Driftsløsøre 4.771.000 12.531.000 5.684.000 5.941.000 3.926.000
Sum varige driftsmidler 99.636.000 69.895.000 52.614.000 52.970.000 39.013.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 106.530.000 72.931.000 57.285.000 62.337.000 50.182.000
Varebeholdning 163.500.000 148.940.000 174.990.000 156.645.000 125.229.000
Kundefordringer 87.959.000 110.569.000 170.573.000 88.276.000 103.447.000
Andre fordringer 41.889.000 47.916.000 33.545.000 26.620.000 14.113.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 396.000 1.746.000 2.000 8.838.000 7.745.000
Sum omløpsmidler 293.744.000 404.641.000 406.162.000 280.379.000 250.534.000
Sum eiendeler 400.274.000 477.572.000 463.447.000 342.716.000 300.716.000
Sum opptjent egenkapital 10.480.000 57.077.000 -23.043.000 -23.273.000
Sum egenkapital 89.292.000 109.835.000 124.355.000 44.235.000 44.005.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.470.000 9.909.000 23.172.000 10.212.000 10.632.000
Gjeld til kredittinstitutt 46.678.000 146.979.000 26.527.000 21.453.000 68.346.000
Sum langsiktig gjeld 88.657.000 56.422.000 61.216.000 52.793.000 43.747.000
Leverandørgjeld 64.530.000 39.088.000 109.418.000 91.781.000 62.985.000
Betalbar skatt 2.414.000 2.948.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.981.000 43.870.000 37.871.000 0 27.455.000
Utbytte -80.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.721.000 78.429.000 104.059.000 132.454.000 54.178.000
Sum kortsiktig gjeld 222.324.000 311.315.000 277.875.000 245.688.000 212.964.000
Sum gjeld og egenkapital 400.273.000 477.572.000 463.446.000 342.716.000 300.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.420.000 93.326.000 128.287.000 34.691.000 37.570.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.5 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.8 0.5 0.6
Soliditet 22.3 23.0 26.8 12.9 14.6
Resultatgrad 3.0 15.0 15.1 2.1 -1.1
Rentedekningsgrad 2.1 10.8 9.6 0.9 -0.5
Gjeldsgrad 3.5 3.3 2.7 6.7 5.8
Total kapitalrentabilitet 5.1 34.9 3 3.7 -1.3
Signatur
26.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex