Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aarseth Invest As
Juridisk navn:  Aarseth Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Drammensveien 103A Drammensveien 103A Fax:
0273 Oslo 273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922107688
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/11/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Acs Finans As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -20.000
Egenkapital: 10.000
Regnskap for  Aarseth Invest As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -20.000
Driftsresultat -20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -20.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000
Sum omløpsmidler 29.000
Sum eiendeler 59.000
Sum opptjent egenkapital -20.000
Sum egenkapital 10.000
Sum langsiktig gjeld 49.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -20.000
Driftskostnader -20.000
Driftsresultat -20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000
Sum anleggsmidler 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.000
Sum omløpsmidler 29.000
Sum eiendeler 59.000
Sum opptjent egenkapital -20.000
Sum egenkapital 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 49.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 16.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.9
Total kapitalrentabilitet -33.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex