Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aarstad Sjønne
Juridisk navn:  Aarstad Sjønne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63899590
Torvet Torvet Fax: 63899591
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 971421886
Aksjekapital: 616 NOK
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
6.78%
Resultat  
  
-5.36%
Egenkapital  
  
-1.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2007 2006 2005 2004 2003
Omsetning: 63.000 59.000 54.000 63.000 65.000
Resultat: 53.000 56.000 48.000 45.000 34.000
Egenkapital: 778.000 786.000 845.000 836.000 650.000
Regnskap for  Aarstad Sjønne
Resultat 2007 2006 2005 2004 2003
Driftsinntekter 63.000 59.000 54.000 63.000 65.000
Driftskostnader -31.000 -16.000 -15.000 -12.000 -40.000
Driftsresultat 31.000 42.000 39.000 51.000 25.000
Finansinntekter 22.000 14.000 10.000 7.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -13.000 -2.000
Finans 21.000 13.000 9.000 -6.000 9.000
Resultat før skatt 53.000 56.000 48.000 45.000 34.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 56.000 48.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 176.000
Sum omløpsmidler 792.000 800.000 858.000 851.000 489.000
Sum eiendeler 792.000 800.000 858.000 851.000 665.000
Sum opptjent egenkapital 778.000
Sum egenkapital 778.000 786.000 845.000 836.000 650.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 14.000 13.000 14.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 792.000 800.000 858.000 850.000 665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 63.000 59.000 54.000 63.000 65.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -44.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -31.000 -16.000 -15.000 -12.000 4.000
Driftskostnader -31.000 -16.000 -15.000 -12.000 -40.000
Driftsresultat 31.000 42.000 39.000 51.000 25.000
Finansinntekter 22.000 14.000 10.000 7.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -13.000 -2.000
Finans 21.000 13.000 9.000 -6.000 9.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 56.000 48.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 176.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 14.000 26.000 20.000 22.000
Andre fordringer 44.000 301.000 222.000 29.000 157.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 734.000 485.000 610.000 752.000 311.000
Sum omløpsmidler 792.000 800.000 858.000 851.000 489.000
Sum eiendeler 792.000 800.000 858.000 851.000 665.000
Sum opptjent egenkapital 778.000
Sum egenkapital 778.000 786.000 845.000 836.000 650.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 14.000 13.000 14.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 14.000 13.000 14.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 792.000 800.000 858.000 850.000 665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 778.000 786.000 845.000 837.000 474.000
Likviditetsgrad 1 56.6 57.1 66.0 60.8 32.6
Likviditetsgrad 2 56.6 57.2 66.1 60.8 32.7
Soliditet 98.2 98.3 98.5 98.4 97.7
Resultatgrad 49.2 71.2 72.2 81.0 38.5
Rentedekningsgrad 53.0 56.0 49.0 4.5 18.0
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.7 7.0 5.7 6.8 5.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex