Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aasen Bildemontering AS
Juridisk navn:  Aasen Bildemontering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70037900
Fax: 70037910
6062 Brandal 6062 Brandal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hareid
Org.nr: 971096764
Aksjekapital: 145.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 7/8/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.37%
Resultat  
  
796.15%
Egenkapital  
  
107.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.416.000 18.254.000 16.710.000 13.627.000 11.743.000
Resultat: 466.000 52.000 375.000 -438.000 142.000
Egenkapital: 689.000 332.000 300.000 23.000 371.000
Regnskap for  Aasen Bildemontering AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.416.000 18.254.000 16.710.000 13.627.000 11.743.000
Driftskostnader -18.655.000 -17.884.000 -16.047.000 -13.707.000 -11.143.000
Driftsresultat 760.000 371.000 664.000 -79.000 600.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 10.000 5.000
Finanskostnader -296.000 -319.000 -290.000 -369.000 -464.000
Finans -295.000 -318.000 -289.000 -359.000 -459.000
Resultat før skatt 466.000 52.000 375.000 -438.000 142.000
Skattekostnad -108.000 -20.000 -97.000 90.000 -42.000
Årsresultat 358.000 32.000 277.000 -348.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.321.000 5.298.000 4.190.000 4.365.000 4.550.000
Sum omløpsmidler 3.320.000 3.878.000 3.192.000 3.329.000 3.116.000
Sum eiendeler 10.641.000 9.176.000 7.382.000 7.694.000 7.666.000
Sum opptjent egenkapital 544.000 187.000 155.000 -122.000 226.000
Sum egenkapital 689.000 332.000 300.000 23.000 371.000
Sum langsiktig gjeld 7.839.000 6.686.000 4.834.000 5.464.000 5.512.000
Sum kortsiktig gjeld 2.113.000 2.158.000 2.248.000 2.207.000 1.784.000
Sum gjeld og egenkapital 10.641.000 9.176.000 7.382.000 7.694.000 7.667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.392.000 18.229.000 16.678.000 13.604.000 11.709.000
Andre inntekter 24.000 25.000 32.000 23.000 34.000
Driftsinntekter 19.416.000 18.254.000 16.710.000 13.627.000 11.743.000
Varekostnad -4.906.000 -4.620.000 -4.649.000 -3.765.000 -3.117.000
Lønninger -6.822.000 -7.196.000 -6.341.000 -5.593.000 -4.328.000
Avskrivning -538.000 -353.000 -405.000 -386.000 -336.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.389.000 -5.715.000 -4.652.000 -3.963.000 -3.362.000
Driftskostnader -18.655.000 -17.884.000 -16.047.000 -13.707.000 -11.143.000
Driftsresultat 760.000 371.000 664.000 -79.000 600.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 10.000 5.000
Finanskostnader -296.000 -319.000 -290.000 -369.000 -464.000
Finans -295.000 -318.000 -289.000 -359.000 -459.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 358.000 32.000 277.000 -348.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 128.000 226.000 136.000
Fast eiendom 4.990.000 3.873.000 3.280.000 3.374.000 3.521.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.271.000 1.256.000 720.000 704.000 832.000
Sum varige driftsmidler 7.261.000 5.129.000 4.000.000 4.078.000 4.354.000
Sum finansielle anleggsmidler 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
Sum anleggsmidler 7.321.000 5.298.000 4.190.000 4.365.000 4.550.000
Varebeholdning 2.335.000 2.327.000 2.317.000 2.365.000 2.419.000
Kundefordringer 639.000 555.000 562.000 710.000 484.000
Andre fordringer 106.000 110.000 93.000 74.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 240.000 885.000 221.000 179.000 158.000
Sum omløpsmidler 3.320.000 3.878.000 3.192.000 3.329.000 3.116.000
Sum eiendeler 10.641.000 9.176.000 7.382.000 7.694.000 7.666.000
Sum opptjent egenkapital 544.000 187.000 155.000 -122.000 226.000
Sum egenkapital 689.000 332.000 300.000 23.000 371.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 88.000 0 86.000 247.000 242.000
Sum langsiktig gjeld 7.839.000 6.686.000 4.834.000 5.464.000 5.512.000
Leverandørgjeld 642.000 587.000 740.000 765.000 552.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 720.000 916.000 841.000 682.000 588.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 663.000 655.000 581.000 513.000 401.000
Sum kortsiktig gjeld 2.113.000 2.158.000 2.248.000 2.207.000 1.784.000
Sum gjeld og egenkapital 10.641.000 9.176.000 7.382.000 7.694.000 7.667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.207.000 1.720.000 944.000 1.122.000 1.332.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.4 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4
Soliditet 6.5 3.6 4.1 0.3 4.8
Resultatgrad 3.9 2 4 -0.6 5.1
Rentedekningsgrad 2.6 1.2 2.3 -0.2 1.3
Gjeldsgrad 14.4 26.6 23.6 333.5 19.7
Total kapitalrentabilitet 7.2 4.1 9 -0.9 7.9
Signatur
07.06.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex