Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aastad Impulssenter AS
Juridisk navn:  Aastad Impulssenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66777490
Skustadgata 20 Skustadgata 20 Fax: 66773583
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 985847339
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/25/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.97%
Resultat  
  
49.4%
Egenkapital  
  
14.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.687.000 2.741.000 2.638.000 2.567.000 2.408.000
Resultat: 124.000 83.000 190.000 71.000 72.000
Egenkapital: 746.000 652.000 599.000 462.000 403.000
Regnskap for  Aastad Impulssenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.687.000 2.741.000 2.638.000 2.567.000 2.408.000
Driftskostnader -2.565.000 -2.663.000 -2.452.000 -2.497.000 -2.335.000
Driftsresultat 122.000 77.000 186.000 70.000 72.000
Finansinntekter 2.000 7.000 4.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 7.000 4.000 1.000 0
Resultat før skatt 124.000 83.000 190.000 71.000 72.000
Skattekostnad -30.000 -30.000 -54.000 -12.000 -6.000
Årsresultat 94.000 53.000 136.000 59.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 422.000 173.000 252.000 382.000 280.000
Sum omløpsmidler 683.000 824.000 745.000 427.000 466.000
Sum eiendeler 1.105.000 997.000 997.000 809.000 746.000
Sum opptjent egenkapital 446.000 352.000 299.000 162.000 103.000
Sum egenkapital 746.000 652.000 599.000 462.000 403.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 359.000 345.000 399.000 343.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 1.105.000 997.000 998.000 809.000 746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.684.000 2.741.000 2.638.000 2.488.000 2.408.000
Andre inntekter 3.000 0 0 79.000 0
Driftsinntekter 2.687.000 2.741.000 2.638.000 2.567.000 2.408.000
Varekostnad -142.000 -154.000 -186.000 -153.000 -109.000
Lønninger -1.433.000 -1.517.000 -1.327.000 -1.414.000 -1.414.000
Avskrivning -142.000 -116.000 -130.000 -127.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -848.000 -876.000 -809.000 -803.000 -702.000
Driftskostnader -2.565.000 -2.663.000 -2.452.000 -2.497.000 -2.335.000
Driftsresultat 122.000 77.000 186.000 70.000 72.000
Finansinntekter 2.000 7.000 4.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 7.000 4.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 94.000 53.000 136.000 59.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 244.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 410.000 161.000 240.000 370.000 25.000
Sum varige driftsmidler 410.000 161.000 240.000 370.000 268.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 422.000 173.000 252.000 382.000 280.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 12.000 12.000 32.000 89.000
Andre fordringer 50.000 58.000 148.000 151.000 163.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 632.000 754.000 585.000 244.000 214.000
Sum omløpsmidler 683.000 824.000 745.000 427.000 466.000
Sum eiendeler 1.105.000 997.000 997.000 809.000 746.000
Sum opptjent egenkapital 446.000 352.000 299.000 162.000 103.000
Sum egenkapital 746.000 652.000 599.000 462.000 403.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 0
Leverandørgjeld 52.000 56.000 96.000 92.000 66.000
Betalbar skatt 30.000 30.000 58.000 8.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 115.000 81.000 91.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 144.000 165.000 153.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 345.000 399.000 343.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 1.105.000 997.000 998.000 809.000 746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 324.000 479.000 346.000 84.000 123.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.4 1.9 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.9 2.4 1.9 1.2 1.4
Soliditet 67.5 65.4 6 57.1 5
Resultatgrad 4.5 2.8 7.1 2.7 3
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.7 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 11.2 8.4 1 8.8 9.8
Signatur
10.05.2021
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex