Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aastad Regnskap
Juridisk navn:  Aastad Regnskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35963020
Valleveien 46 Valleveien 46 Fax: 35963018
3967 Stathelle 3967 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 996256634
Aksjekapital: -.285.000 NOK
Etableringsdato: 12/4/2010
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.31%
Resultat  
  
-48.6%
Egenkapital  
  
-31.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 962.000 965.000 1.061.000 944.000 924.000
Resultat: 220.000 428.000 444.000 326.000 462.000
Egenkapital: -1.047.000 -796.000 -620.000 -536.000 -285.000
Regnskap for  Aastad Regnskap
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 962.000 965.000 1.061.000 944.000 924.000
Driftskostnader -678.000 -537.000 -554.000 -555.000 -410.000
Driftsresultat 283.000 428.000 507.000 389.000 513.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 0 -64.000 -63.000 -51.000
Finans -63.000 0 -64.000 -63.000 -51.000
Resultat før skatt 220.000 428.000 444.000 326.000 462.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 220.000 428.000 444.000 326.000 462.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.070.000 1.283.000 1.366.000 1.375.000 1.259.000
Sum omløpsmidler 260.000 182.000 251.000 267.000 229.000
Sum eiendeler 1.330.000 1.465.000 1.617.000 1.642.000 1.488.000
Sum opptjent egenkapital -1.047.000 -796.000 -620.000 0 0
Sum egenkapital -1.047.000 -796.000 -620.000 -536.000 -285.000
Sum langsiktig gjeld 2.302.000 2.239.000 2.186.000 2.106.000 1.661.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000 23.000 51.000 72.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.330.000 1.466.000 1.617.000 1.642.000 1.488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 962.000 849.000 874.000 860.000 875.000
Andre inntekter 116.000 187.000 84.000 48.000
Driftsinntekter 962.000 965.000 1.061.000 944.000 924.000
Varekostnad -127.000 -69.000 -60.000 -69.000 -44.000
Lønninger -3.000 -27.000 -21.000 -4.000
Avskrivning -61.000 -83.000 -101.000 -101.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -490.000 -382.000 -366.000 -364.000 -303.000
Driftskostnader -678.000 -537.000 -554.000 -555.000 -410.000
Driftsresultat 283.000 428.000 507.000 389.000 513.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 0 -64.000 -63.000 -51.000
Finans -63.000 0 -64.000 -63.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 220.000 428.000 444.000 326.000 462.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 898.000 1.067.000 1.092.000 1.375.000 1.259.000
Maskiner anlegg 150.000 117.000 262.000 0 0
Driftsløsøre 87.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.048.000 1.271.000 1.354.000 1.375.000 1.259.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 12.000 12.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.070.000 1.283.000 1.366.000 1.375.000 1.259.000
Varebeholdning 45.000 28.000 19.000 23.000 22.000
Kundefordringer 190.000 147.000 129.000 214.000 180.000
Andre fordringer 0 19.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 6.000 84.000 30.000 27.000
Sum omløpsmidler 260.000 182.000 251.000 267.000 229.000
Sum eiendeler 1.330.000 1.465.000 1.617.000 1.642.000 1.488.000
Sum opptjent egenkapital -1.047.000 -796.000 -620.000 0 0
Sum egenkapital -1.047.000 -796.000 -620.000 -536.000 -285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.302.000 2.239.000 2.186.000 2.106.000 1.661.000
Leverandørgjeld 79.000 1.000 32.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -4.000 4.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 19.000 72.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000 23.000 51.000 72.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.330.000 1.466.000 1.617.000 1.642.000 1.488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 185.000 159.000 200.000 195.000 117.000
Likviditetsgrad 1 3.5 7.9 4.9 3.7 2
Likviditetsgrad 2 2.9 6.7 4.5 3.4 1.8
Soliditet -78.7 -54.3 -38.3 -32.6 -19.2
Resultatgrad 29.4 44.4 47.8 41.2 55.5
Rentedekningsgrad 4.2 7.9 6.2 10.1
Gjeldsgrad -2.3 -2.8 -3.6 -4.1 -6.2
Total kapitalrentabilitet 21.6 29.2 31.4 23.7 34.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex