Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Abc Matter AS
Juridisk navn:  Abc Matter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22950657
Frysjaveien 40 Frysjaveien 40 Fax: 22950658
0884 Oslo 884 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 957376576
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1990 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: clean renholdsservice as
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.34%
Resultat  
  
-87.5%
Egenkapital  
  
1.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.674.000 3.762.000 3.757.000 3.624.000 3.787.000
Resultat: 24.000 192.000 -170.000 53.000 243.000
Egenkapital: 605.000 597.000 405.000 575.000 538.000
Regnskap for  Abc Matter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.674.000 3.762.000 3.757.000 3.624.000 3.787.000
Driftskostnader -3.625.000 -3.540.000 -3.895.000 -3.562.000 -3.535.000
Driftsresultat 49.000 222.000 -138.000 62.000 252.000
Finansinntekter 8.000 0 3.000 1.000 0
Finanskostnader -33.000 -31.000 -34.000 -11.000 -10.000
Finans -25.000 -31.000 -31.000 -10.000 -10.000
Resultat før skatt 24.000 192.000 -170.000 53.000 243.000
Skattekostnad -17.000 0 0 -15.000 -37.000
Årsresultat 8.000 192.000 -170.000 37.000 206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 573.000 748.000 835.000 233.000 67.000
Sum omløpsmidler 905.000 857.000 758.000 883.000 790.000
Sum eiendeler 1.478.000 1.605.000 1.593.000 1.116.000 857.000
Sum opptjent egenkapital 305.000 297.000 105.000 37.000 81.000
Sum egenkapital 605.000 597.000 405.000 575.000 538.000
Sum langsiktig gjeld 406.000 519.000 620.000 85.000 0
Sum kortsiktig gjeld 467.000 490.000 568.000 456.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 1.478.000 1.606.000 1.593.000 1.116.000 857.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.601.000 3.761.000 3.757.000 3.624.000 3.787.000
Andre inntekter 74.000 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.674.000 3.762.000 3.757.000 3.624.000 3.787.000
Varekostnad -1.389.000 -1.335.000 -1.355.000 -1.575.000 -1.431.000
Lønninger -1.083.000 -1.189.000 -1.529.000 -1.113.000 -1.082.000
Avskrivning -176.000 -175.000 -92.000 -31.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -977.000 -841.000 -919.000 -843.000 -997.000
Driftskostnader -3.625.000 -3.540.000 -3.895.000 -3.562.000 -3.535.000
Driftsresultat 49.000 222.000 -138.000 62.000 252.000
Finansinntekter 8.000 0 3.000 1.000 0
Finanskostnader -33.000 -31.000 -34.000 -11.000 -10.000
Finans -25.000 -31.000 -31.000 -10.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 192.000 -170.000 37.000 206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 441.000 617.000 704.000 102.000 66.000
Sum varige driftsmidler 441.000 617.000 704.000 102.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 131.000 131.000 131.000 131.000 1.000
Sum anleggsmidler 573.000 748.000 835.000 233.000 67.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 453.000 607.000 519.000 725.000 632.000
Andre fordringer 50.000 62.000 52.000 44.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 402.000 188.000 188.000 114.000 157.000
Sum omløpsmidler 905.000 857.000 758.000 883.000 790.000
Sum eiendeler 1.478.000 1.605.000 1.593.000 1.116.000 857.000
Sum opptjent egenkapital 305.000 297.000 105.000 37.000 81.000
Sum egenkapital 605.000 597.000 405.000 575.000 538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 406.000 519.000 620.000 85.000 0
Leverandørgjeld 218.000 127.000 158.000 153.000 0
Betalbar skatt 17.000 0 0 15.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 139.000 173.000 196.000 149.000 173.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 190.000 215.000 139.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 467.000 490.000 568.000 456.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 1.478.000 1.606.000 1.593.000 1.116.000 857.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 438.000 367.000 190.000 427.000 471.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.3 1.9 2.5
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1.3 1.9 2.5
Soliditet 40.9 37.2 25.4 51.5 62.8
Resultatgrad 1.3 5.9 -3.7 1.7 6.7
Rentedekningsgrad 1.5 7.2 -4.1 5.6 25.2
Gjeldsgrad 1.4 1.7 2.9 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.9 13.8 -8.5 5.6 29.4
Signatur
11.07.2022
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex