Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Abrakadabra Communication AS
Juridisk navn:  Abrakadabra Communication AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22562633
Gamle Torvvei 22 Gamle Torvvei 22 Fax: 22562733
1710 Sarpsborg 1710 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 976842790
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/6/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.53%
Resultat  
  
-144.19%
Egenkapital  
  
-19.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 148.000 3.310.000 2.011.000 2.119.000 1.649.000
Resultat: -658.000 1.489.000 -229.000 1.203.000 552.000
Egenkapital: 2.175.000 2.689.000 1.533.000 1.763.000 1.607.000
Regnskap for  Abrakadabra Communication AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 148.000 3.310.000 2.011.000 2.119.000 1.649.000
Driftskostnader -802.000 -1.824.000 -2.238.000 -915.000 -1.094.000
Driftsresultat -655.000 1.488.000 -227.000 1.203.000 556.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 1.000 -3.000 0 -4.000
Finans -2.000 1.000 -2.000 0 -4.000
Resultat før skatt -658.000 1.489.000 -229.000 1.203.000 552.000
Skattekostnad 144.000 -333.000 0 -297.000 -98.000
Årsresultat -514.000 1.155.000 -229.000 906.000 453.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 369.000 373.000 443.000 638.000 372.000
Sum omløpsmidler 2.171.000 3.090.000 1.504.000 1.467.000 1.441.000
Sum eiendeler 2.540.000 3.463.000 1.947.000 2.105.000 1.813.000
Sum opptjent egenkapital 2.075.000 2.589.000 1.433.000 1.663.000 1.507.000
Sum egenkapital 2.175.000 2.689.000 1.533.000 1.763.000 1.607.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 365.000 774.000 414.000 343.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 2.540.000 3.463.000 1.947.000 2.106.000 1.813.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 148.000 3.310.000 2.011.000 2.119.000 1.649.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 148.000 3.310.000 2.011.000 2.119.000 1.649.000
Varekostnad -16.000 -514.000 -41.000 -166.000 -308.000
Lønninger -319.000 -814.000 -1.019.000 -303.000 -726.000
Avskrivning -4.000 -6.000 -7.000 -4.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -463.000 -490.000 -1.171.000 -442.000 -52.000
Driftskostnader -802.000 -1.824.000 -2.238.000 -915.000 -1.094.000
Driftsresultat -655.000 1.488.000 -227.000 1.203.000 556.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 1.000 -3.000 0 -4.000
Finans -2.000 1.000 -2.000 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -750.000 0
Årsresultat -514.000 1.155.000 -229.000 906.000 453.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 22.000 28.000 17.000 21.000
Sum varige driftsmidler 18.000 22.000 28.000 17.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 351.000 351.000 415.000 621.000 351.000
Sum anleggsmidler 369.000 373.000 443.000 638.000 372.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.480.000 2.500.000 140.000 870.000 456.000
Andre fordringer 184.000 0 0 43.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 507.000 590.000 1.364.000 555.000 985.000
Sum omløpsmidler 2.171.000 3.090.000 1.504.000 1.467.000 1.441.000
Sum eiendeler 2.540.000 3.463.000 1.947.000 2.105.000 1.813.000
Sum opptjent egenkapital 2.075.000 2.589.000 1.433.000 1.663.000 1.507.000
Sum egenkapital 2.175.000 2.689.000 1.533.000 1.763.000 1.607.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 34.000 -6.000 2.000 -97.000
Betalbar skatt 333.000 0 297.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 89.000 323.000 19.000 85.000
Utbytte 0 0 -750.000 0
Annen kortsiktig gjeld 303.000 318.000 96.000 24.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 365.000 774.000 414.000 343.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 2.540.000 3.463.000 1.947.000 2.106.000 1.813.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.806.000 2.316.000 1.090.000 1.124.000 1.235.000
Likviditetsgrad 1 5.9 4 3.6 4.3 7
Likviditetsgrad 2 5.9 4 3.6 4.3 7
Soliditet 85.6 77.6 78.7 83.7 88.6
Resultatgrad -442.6 4 -11.3 56.8 33.7
Rentedekningsgrad -218.3 -75.7 1
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -25.7 4 -11.6 57.1 30.7
Signatur
09.11.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex