Abrakadabra Communication AS
Juridisk navn:  Abrakadabra Communication AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22562633
Gamle Torvvei 22 Gamle Torvvei 22 Fax: 22562733
1710 Sarpsborg 1710 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 976842790
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/6/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.51%
Resultat  
  
67.93%
Egenkapital  
  
-9.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 205.000 148.000 3.310.000 2.011.000 2.119.000
Resultat: -211.000 -658.000 1.489.000 -229.000 1.203.000
Egenkapital: 1.963.000 2.175.000 2.689.000 1.533.000 1.763.000
Regnskap for  Abrakadabra Communication AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 205.000 148.000 3.310.000 2.011.000 2.119.000
Driftskostnader -416.000 -802.000 -1.824.000 -2.238.000 -915.000
Driftsresultat -211.000 -655.000 1.488.000 -227.000 1.203.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 1.000 -3.000 0
Finans -2.000 1.000 -2.000 0
Resultat før skatt -211.000 -658.000 1.489.000 -229.000 1.203.000
Skattekostnad 144.000 -333.000 0 -297.000
Årsresultat -211.000 -514.000 1.155.000 -229.000 906.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 391.000 369.000 373.000 443.000 638.000
Sum omløpsmidler 1.852.000 2.171.000 3.090.000 1.504.000 1.467.000
Sum eiendeler 2.243.000 2.540.000 3.463.000 1.947.000 2.105.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 2.075.000 2.589.000 1.433.000 1.663.000
Sum egenkapital 1.963.000 2.175.000 2.689.000 1.533.000 1.763.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 280.000 365.000 774.000 414.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 2.243.000 2.540.000 3.463.000 1.947.000 2.106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 183.000 148.000 3.310.000 2.011.000 2.119.000
Andre inntekter 22.000 0 0 0
Driftsinntekter 205.000 148.000 3.310.000 2.011.000 2.119.000
Varekostnad -23.000 -16.000 -514.000 -41.000 -166.000
Lønninger -13.000 -319.000 -814.000 -1.019.000 -303.000
Avskrivning -10.000 -4.000 -6.000 -7.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -370.000 -463.000 -490.000 -1.171.000 -442.000
Driftskostnader -416.000 -802.000 -1.824.000 -2.238.000 -915.000
Driftsresultat -211.000 -655.000 1.488.000 -227.000 1.203.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 1.000 -3.000 0
Finans -2.000 1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -750.000
Årsresultat -211.000 -514.000 1.155.000 -229.000 906.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 18.000 22.000 28.000 17.000
Sum varige driftsmidler 41.000 18.000 22.000 28.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 351.000 351.000 351.000 415.000 621.000
Sum anleggsmidler 391.000 369.000 373.000 443.000 638.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.480.000 1.480.000 2.500.000 140.000 870.000
Andre fordringer 184.000 0 0 43.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 372.000 507.000 590.000 1.364.000 555.000
Sum omløpsmidler 1.852.000 2.171.000 3.090.000 1.504.000 1.467.000
Sum eiendeler 2.243.000 2.540.000 3.463.000 1.947.000 2.105.000
Sum opptjent egenkapital 1.863.000 2.075.000 2.589.000 1.433.000 1.663.000
Sum egenkapital 1.963.000 2.175.000 2.689.000 1.533.000 1.763.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 34.000 -6.000 2.000
Betalbar skatt 333.000 0 297.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 37.000 89.000 323.000 19.000
Utbytte 0 0 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 267.000 303.000 318.000 96.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 280.000 365.000 774.000 414.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 2.243.000 2.540.000 3.463.000 1.947.000 2.106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.572.000 1.806.000 2.316.000 1.090.000 1.124.000
Likviditetsgrad 1 6.6 5.9 4 3.6 4.3
Likviditetsgrad 2 6.6 5.9 4 3.6 4.3
Soliditet 87.5 85.6 77.6 78.7 83.7
Resultatgrad -102.9 -442.6 4 -11.3 56.8
Rentedekningsgrad -218.3 -75.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet -9.4 -25.7 4 -11.6 57.1
Signatur
09.11.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex