Abt AS
Juridisk navn:  Abt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97083952
Årvollveien 56C Årvollveien 56C Fax:
0590 Oslo 590 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993042536
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.7%
Resultat  
  
-75%
Egenkapital  
  
0.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 52.000 54.000 47.000 82.000 34.000
Resultat: 1.000 4.000 36.000 64.000 18.000
Egenkapital: 237.000 236.000 232.000 204.000 155.000
Regnskap for  Abt AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 52.000 54.000 47.000 82.000 34.000
Driftskostnader -51.000 -50.000 -12.000 -18.000 -16.000
Driftsresultat 1.000 4.000 36.000 64.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 4.000 36.000 64.000 18.000
Skattekostnad -1.000 -8.000 -15.000 -5.000
Årsresultat 1.000 3.000 28.000 49.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 330.000 325.000 280.000 274.000 192.000
Sum eiendeler 343.000 341.000 296.000 290.000 208.000
Sum opptjent egenkapital 137.000 136.000 132.000 104.000 55.000
Sum egenkapital 237.000 236.000 232.000 204.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 105.000 63.000 86.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 343.000 341.000 295.000 290.000 208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.000 54.000 47.000 82.000 34.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 52.000 54.000 47.000 82.000 34.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -50.000 -12.000 -18.000 -16.000
Driftskostnader -51.000 -50.000 -12.000 -18.000 -16.000
Driftsresultat 1.000 4.000 36.000 64.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.000 3.000 28.000 49.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 13.000 13.000 13.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.000 15.000 47.000 55.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 321.000 325.000 265.000 227.000 136.000
Sum omløpsmidler 330.000 325.000 280.000 274.000 192.000
Sum eiendeler 343.000 341.000 296.000 290.000 208.000
Sum opptjent egenkapital 137.000 136.000 132.000 104.000 55.000
Sum egenkapital 237.000 236.000 232.000 204.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 8.000 15.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 15.000 11.000 22.000 11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 89.000 44.000 49.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 105.000 63.000 86.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 343.000 341.000 295.000 290.000 208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 224.000 220.000 217.000 188.000 139.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.1 4.4 3.2 3.6
Likviditetsgrad 2 3.1 3.1 4.4 3.2 3.6
Soliditet 69.1 69.2 78.6 70.3 74.5
Resultatgrad 1.9 7.4 76.6 7 52.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.3 1.2 12.2 22.1 8.7
Signatur
18.02.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex