Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Acanthus Eiendom As
Juridisk navn:  Acanthus Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90682131
c/o Ole Gjestvang Hubroveien 7 Hubroveien 7 Fax: 22703771
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 886363842
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/2/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsringen Soon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.18%
Resultat  
  
-109.29%
Egenkapital  
  
-12.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 796.000 2.762.000 1.142.000 939.000 586.000
Resultat: -141.000 1.518.000 463.000 -6.000 33.000
Egenkapital: 1.525.000 1.741.000 713.000 715.000 721.000
Regnskap for  Acanthus Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 796.000 2.762.000 1.142.000 939.000 586.000
Driftskostnader -937.000 -1.202.000 -607.000 -879.000 -485.000
Driftsresultat -141.000 1.559.000 535.000 59.000 100.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -41.000 -72.000 -65.000 -67.000
Finans -41.000 -72.000 -65.000 -67.000
Resultat før skatt -141.000 1.518.000 463.000 -6.000 33.000
Skattekostnad 31.000 -329.000 -102.000 0 -7.000
Årsresultat -110.000 1.189.000 361.000 -6.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.309.000 553.000 2.805.000 2.800.000 2.815.000
Sum omløpsmidler 710.000 1.872.000 313.000 267.000 202.000
Sum eiendeler 2.019.000 2.425.000 3.118.000 3.067.000 3.017.000
Sum opptjent egenkapital 1.421.000 1.638.000 609.000 612.000 618.000
Sum egenkapital 1.525.000 1.741.000 713.000 715.000 721.000
Sum langsiktig gjeld 223.000 284.000 1.639.000 1.723.000 1.806.000
Sum kortsiktig gjeld 272.000 400.000 766.000 629.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 2.019.000 2.425.000 3.117.000 3.067.000 3.016.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 796.000 1.099.000 962.000 762.000 439.000
Andre inntekter 1.663.000 179.000 177.000 147.000
Driftsinntekter 796.000 2.762.000 1.142.000 939.000 586.000
Varekostnad -119.000 -273.000 -109.000 -104.000 -91.000
Lønninger -685.000 -810.000 -379.000 -666.000 -334.000
Avskrivning -38.000 -27.000 -16.000 -15.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -92.000 -103.000 -94.000 -53.000
Driftskostnader -937.000 -1.202.000 -607.000 -879.000 -485.000
Driftsresultat -141.000 1.559.000 535.000 59.000 100.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -41.000 -72.000 -65.000 -67.000
Finans -41.000 -72.000 -65.000 -67.000
Konsernbidrag -106.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -110.000 1.189.000 361.000 -6.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.778.000 2.778.000 2.778.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 93.000 27.000 22.000 37.000
Sum varige driftsmidler 55.000 93.000 2.805.000 2.800.000 2.815.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.254.000 459.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.309.000 553.000 2.805.000 2.800.000 2.815.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 58.000 13.000 54.000 47.000 112.000
Andre fordringer 7.000 0 50.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 645.000 1.859.000 260.000 170.000 90.000
Sum omløpsmidler 710.000 1.872.000 313.000 267.000 202.000
Sum eiendeler 2.019.000 2.425.000 3.118.000 3.067.000 3.017.000
Sum opptjent egenkapital 1.421.000 1.638.000 609.000 612.000 618.000
Sum egenkapital 1.525.000 1.741.000 713.000 715.000 721.000
Sum avsetninger til forpliktelser 223.000 284.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 137.000 206.000 466.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 223.000 284.000 1.639.000 1.723.000 1.806.000
Leverandørgjeld 5.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 7.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 113.000 44.000 77.000 26.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 77.000 253.000 550.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 272.000 400.000 766.000 629.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 2.019.000 2.425.000 3.117.000 3.067.000 3.016.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 438.000 1.472.000 -453.000 -362.000 -287.000
Likviditetsgrad 1 2.6 4.7 0.4 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 2.6 4.7 0.4 0.4 0.4
Soliditet 75.5 71.8 22.9 23.3 23.9
Resultatgrad -17.7 56.4 46.8 6.3 17.1
Rentedekningsgrad 38.0 7.4 0.9 1.5
Gjeldsgrad 0.3 0.4 3.4 3.3 3.2
Total kapitalrentabilitet -7.0 64.3 17.2 1.9 3.3
Signatur
19.03.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex