Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Accelerate AS
Juridisk navn:  Accelerate AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98235070
Breibakken 1 Breibakken 1 Fax: 51413002
4012 Stavanger 4012 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 981894529
Aksjekapital: 172.700 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/31/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.03%
Resultat  
  
172.97%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.730.000 8.608.000 11.601.000 11.568.000 9.900.000
Resultat: 324.000 -444.000 1.075.000 1.117.000 693.000
Egenkapital: 1.649.000 1.649.000 1.999.000 2.963.000 2.968.000
Regnskap for  Accelerate AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.730.000 8.608.000 11.601.000 11.568.000 9.900.000
Driftskostnader -9.404.000 -9.049.000 -10.526.000 -10.452.000 -9.205.000
Driftsresultat 326.000 -442.000 1.076.000 1.117.000 694.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 324.000 -444.000 1.075.000 1.117.000 693.000
Skattekostnad -73.000 95.000 -240.000 -262.000 -169.000
Årsresultat 251.000 -349.000 836.000 855.000 524.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 35.000 50.000 66.000 84.000
Sum omløpsmidler 2.762.000 2.010.000 5.044.000 5.494.000 4.666.000
Sum eiendeler 2.782.000 2.045.000 5.094.000 5.560.000 4.750.000
Sum opptjent egenkapital 1.477.000 1.477.000 1.826.000 2.790.000 2.796.000
Sum egenkapital 1.649.000 1.649.000 1.999.000 2.963.000 2.968.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.132.000 394.000 3.091.000 2.597.000 1.782.000
Sum gjeld og egenkapital 2.782.000 2.046.000 5.094.000 5.560.000 4.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.730.000 8.608.000 11.601.000 11.568.000 9.900.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.730.000 8.608.000 11.601.000 11.568.000 9.900.000
Varekostnad -100.000 -83.000 -442.000 -46.000 -20.000
Lønninger -2.560.000 -2.666.000 -3.291.000 -3.938.000 -3.406.000
Avskrivning -15.000 -14.000 -16.000 -16.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.729.000 -6.286.000 -6.777.000 -6.452.000 -5.763.000
Driftskostnader -9.404.000 -9.049.000 -10.526.000 -10.452.000 -9.205.000
Driftsresultat 326.000 -442.000 1.076.000 1.117.000 694.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -251.000 0 -1.800.000 -860.000 -200.000
Årsresultat 251.000 -349.000 836.000 855.000 524.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 35.000 50.000 65.000 81.000
Sum varige driftsmidler 20.000 35.000 50.000 65.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 35.000 50.000 66.000 84.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.533.000 620.000 1.325.000 1.461.000 835.000
Andre fordringer 28.000 229.000 73.000 78.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.201.000 1.161.000 3.645.000 3.955.000 3.743.000
Sum omløpsmidler 2.762.000 2.010.000 5.044.000 5.494.000 4.666.000
Sum eiendeler 2.782.000 2.045.000 5.094.000 5.560.000 4.750.000
Sum opptjent egenkapital 1.477.000 1.477.000 1.826.000 2.790.000 2.796.000
Sum egenkapital 1.649.000 1.649.000 1.999.000 2.963.000 2.968.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 4.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 4.000 0 0
Leverandørgjeld 294.000 20.000 299.000 369.000 410.000
Betalbar skatt 76.000 0 235.000 260.000 178.000
Skyldig offentlige avgifter 194.000 163.000 300.000 393.000 337.000
Utbytte -251.000 0 -1.800.000 -860.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 318.000 211.000 457.000 715.000 658.000
Sum kortsiktig gjeld 1.132.000 394.000 3.091.000 2.597.000 1.782.000
Sum gjeld og egenkapital 2.782.000 2.046.000 5.094.000 5.560.000 4.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.630.000 1.616.000 1.953.000 2.897.000 2.884.000
Likviditetsgrad 1 2.4 5.1 1.6 2.1 2.6
Likviditetsgrad 2 2.4 5.1 1.6 2.1 2.6
Soliditet 59.3 80.6 39.2 53.3 62.5
Resultatgrad 3.4 -5.1 9.3 9.7 7
Rentedekningsgrad 163.0 -147.3 358.7 279.3 231.3
Gjeldsgrad 0.7 0.2 1.5 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.7 -21.6 21.2 20.1 14.6
Signatur
24.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex