Achilles Information As
Juridisk navn:  Achilles Information As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37063500
Postboks 1817 Stoa Luramyrveien 29 Fax: 37063501
4858 Arendal 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 980430596
Aksjekapital: 1.247.300 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 12/29/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.23%
Resultat  
  
124%
Egenkapital  
  
90.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 93.690.000 91.643.000 90.870.000 81.735.000 86.996.000
Resultat: 23.621.000 10.545.000 22.774.000 8.877.000 17.847.000
Egenkapital: 21.971.000 11.547.000 38.615.000 25.836.000 19.009.000
Regnskap for  Achilles Information As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 93.690.000 91.643.000 90.870.000 81.735.000 86.996.000
Driftskostnader -68.035.000 -84.446.000 -72.013.000 -76.262.000 -70.710.000
Driftsresultat 25.655.000 7.196.000 18.857.000 5.473.000 16.286.000
Finansinntekter 948.000 2.813.000 4.034.000 3.405.000 1.580.000
Finanskostnader -2.982.000 536.000 -117.000 -1.000 -19.000
Finans -2.034.000 3.349.000 3.917.000 3.404.000 1.561.000
Resultat før skatt 23.621.000 10.545.000 22.774.000 8.877.000 17.847.000
Skattekostnad -5.197.000 -4.553.000 -9.995.000 -2.051.000 -4.270.000
Årsresultat 18.424.000 5.992.000 12.779.000 6.826.000 13.577.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 356.000 191.000 187.000 259.000 386.000
Sum omløpsmidler 175.666.000 129.716.000 109.941.000 120.269.000 114.233.000
Sum eiendeler 176.022.000 129.907.000 110.128.000 120.528.000 114.619.000
Sum opptjent egenkapital 20.420.000 9.995.000 37.064.000 24.285.000 17.458.000
Sum egenkapital 21.971.000 11.547.000 38.615.000 25.836.000 19.009.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 154.051.000 118.361.000 71.513.000 94.692.000 95.609.000
Sum gjeld og egenkapital 176.022.000 129.907.000 110.128.000 120.528.000 114.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.558.000 91.643.000 90.870.000 81.735.000 86.996.000
Andre inntekter 5.132.000 0 0 0
Driftsinntekter 93.690.000 91.643.000 90.870.000 81.735.000 86.996.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -36.248.000 -36.896.000 -34.995.000 -35.757.000 -32.441.000
Avskrivning -27.000 0 -34.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -31.760.000 -47.550.000 -37.018.000 -40.471.000 -38.241.000
Driftskostnader -68.035.000 -84.446.000 -72.013.000 -76.262.000 -70.710.000
Driftsresultat 25.655.000 7.196.000 18.857.000 5.473.000 16.286.000
Finansinntekter 948.000 2.813.000 4.034.000 3.405.000 1.580.000
Finanskostnader -2.982.000 536.000 -117.000 -1.000 -19.000
Finans -2.034.000 3.349.000 3.917.000 3.404.000 1.561.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -8.000.000 -33.060.000 0 0 0
Årsresultat 18.424.000 5.992.000 12.779.000 6.826.000 13.577.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 55.000 51.000 123.000 216.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 189.000 0 0 34.000
Sum varige driftsmidler 189.000 0 0 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000
Sum anleggsmidler 356.000 191.000 187.000 259.000 386.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.010.000 8.153.000 10.102.000 9.419.000 11.254.000
Andre fordringer 162.921.000 116.545.000 574.000 303.000 72.971.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.734.000 5.019.000 6.506.000 4.624.000 30.008.000
Sum omløpsmidler 175.666.000 129.716.000 109.941.000 120.269.000 114.233.000
Sum eiendeler 176.022.000 129.907.000 110.128.000 120.528.000 114.619.000
Sum opptjent egenkapital 20.420.000 9.995.000 37.064.000 24.285.000 17.458.000
Sum egenkapital 21.971.000 11.547.000 38.615.000 25.836.000 19.009.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.888.000 41.485.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.116.000 889.000 3.113.000 1.228.000 427.000
Betalbar skatt 4.759.000 7.623.000 4.938.000 945.000 -868.000
Skyldig offentlige avgifter 4.237.000 3.846.000 3.626.000 4.245.000 4.454.000
Utbytte -8.000.000 -33.060.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.940.000 72.943.000 47.948.000 46.789.000 65.124.000
Sum kortsiktig gjeld 154.051.000 118.361.000 71.513.000 94.692.000 95.609.000
Sum gjeld og egenkapital 176.022.000 129.907.000 110.128.000 120.528.000 114.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.615.000 11.355.000 38.428.000 25.577.000 18.624.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.5 1.3 1.2
Soliditet 12.5 8.9 35.1 21.4 16.6
Resultatgrad 27.4 7.9 20.8 6.7 18.7
Rentedekningsgrad 8.6 -13.4 161.2 5 857.2
Gjeldsgrad 7.0 10.3 1.9 3.7 5
Total kapitalrentabilitet 15.1 7.7 20.8 7.4 15.6
Signatur
09.05.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex