Actieselskabet Kolbjørn
Juridisk navn:  Actieselskabet Kolbjørn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37025453
Østre G 14 Østre G 14 Fax:
4838 Arendal 4838 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 913493001
Aksjekapital: 174.800 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/17/1893
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.35%
Resultat  
  
-161.35%
Egenkapital  
  
-9.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.617.000 3.245.000 3.163.000 2.559.000 2.515.000
Resultat: -354.000 577.000 710.000 308.000 226.000
Egenkapital: 2.621.000 2.898.000 2.450.000 1.904.000 1.672.000
Regnskap for  Actieselskabet Kolbjørn
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.617.000 3.245.000 3.163.000 2.559.000 2.515.000
Driftskostnader -3.003.000 -2.702.000 -2.475.000 -2.268.000 -2.301.000
Driftsresultat -386.000 542.000 688.000 292.000 214.000
Finansinntekter 32.000 35.000 22.000 16.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 32.000 34.000 22.000 16.000 11.000
Resultat før skatt -354.000 577.000 710.000 308.000 226.000
Skattekostnad 78.000 -129.000 -164.000 -76.000 -76.000
Årsresultat -277.000 448.000 546.000 232.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 54.000 63.000 109.000 197.000
Sum omløpsmidler 2.681.000 3.155.000 2.741.000 2.015.000 1.668.000
Sum eiendeler 2.758.000 3.209.000 2.804.000 2.124.000 1.865.000
Sum opptjent egenkapital 2.446.000 2.723.000 2.275.000 1.729.000 1.497.000
Sum egenkapital 2.621.000 2.898.000 2.450.000 1.904.000 1.672.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 137.000 311.000 354.000 221.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 2.758.000 3.210.000 2.805.000 2.125.000 1.865.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.573.000 3.201.000 3.123.000 2.520.000 2.471.000
Andre inntekter 44.000 43.000 40.000 40.000 44.000
Driftsinntekter 2.617.000 3.245.000 3.163.000 2.559.000 2.515.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.654.000 -1.834.000 -1.801.000 -1.738.000 -1.738.000
Avskrivning -54.000 -9.000 -10.000 -12.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.295.000 -859.000 -664.000 -518.000 -549.000
Driftskostnader -3.003.000 -2.702.000 -2.475.000 -2.268.000 -2.301.000
Driftsresultat -386.000 542.000 688.000 292.000 214.000
Finansinntekter 32.000 35.000 22.000 16.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 32.000 34.000 22.000 16.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -277.000 448.000 546.000 232.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 77.000 0 0 36.000 112.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 54.000 63.000 73.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 54.000 63.000 109.000 197.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 97.000 189.000 188.000 193.000 123.000
Andre fordringer 45.000 54.000 55.000 65.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.539.000 2.912.000 2.499.000 1.757.000 1.434.000
Sum omløpsmidler 2.681.000 3.155.000 2.741.000 2.015.000 1.668.000
Sum eiendeler 2.758.000 3.209.000 2.804.000 2.124.000 1.865.000
Sum opptjent egenkapital 2.446.000 2.723.000 2.275.000 1.729.000 1.497.000
Sum egenkapital 2.621.000 2.898.000 2.450.000 1.904.000 1.672.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 28.000 37.000 40.000 23.000 27.000
Betalbar skatt 129.000 127.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 83.000 89.000 74.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 62.000 97.000 124.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 311.000 354.000 221.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 2.758.000 3.210.000 2.805.000 2.125.000 1.865.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.544.000 2.844.000 2.387.000 1.794.000 1.475.000
Likviditetsgrad 1 19.6 10.1 7.7 9.1 8.6
Likviditetsgrad 2 19.6 10.1 7.7 9.1 8.6
Soliditet 95.0 90.3 87.3 89.6 89.7
Resultatgrad -14.7 16.7 21.8 11.4 8.5
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -12.8 1 25.3 14.5 12.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex