Actour As
Juridisk navn:  Actour As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Givær 52 c/o Olaug Olsen Givær 52 Fax:
8097 Givær 8097 Givær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 919339977
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Salten Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.74%
Resultat  
  
-185%
Egenkapital  
  
-26.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 62.000 95.000 49.000 25.000 6.000
Resultat: -17.000 20.000 2.000 23.000 1.000
Egenkapital: 48.000 65.000 50.000 48.000 30.000
Regnskap for  Actour As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 62.000 95.000 49.000 25.000 6.000
Driftskostnader -79.000 -76.000 -47.000 -3.000 -6.000
Driftsresultat -17.000 19.000 2.000 23.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -17.000 20.000 2.000 23.000 1.000
Skattekostnad -4.000 -1.000 -5.000 0
Årsresultat -17.000 15.000 2.000 17.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 122.000 91.000 64.000 53.000 31.000
Sum eiendeler 122.000 91.000 64.000 53.000 31.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 35.000 0 18.000 0
Sum egenkapital 48.000 65.000 50.000 48.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75.000 26.000 15.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 123.000 91.000 65.000 53.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.000 45.000 49.000 25.000 6.000
Andre inntekter 50.000 0 0 0
Driftsinntekter 62.000 95.000 49.000 25.000 6.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -76.000 -47.000 -3.000 -6.000
Driftskostnader -79.000 -76.000 -47.000 -3.000 -6.000
Driftsresultat -17.000 19.000 2.000 23.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -17.000 15.000 2.000 17.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.000 6.000 1.000 0 0
Andre fordringer 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 117.000 85.000 53.000 53.000 31.000
Sum omløpsmidler 122.000 91.000 64.000 53.000 31.000
Sum eiendeler 122.000 91.000 64.000 53.000 31.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 35.000 0 18.000 0
Sum egenkapital 48.000 65.000 50.000 48.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 22.000 14.000 0 0
Betalbar skatt 4.000 1.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75.000 26.000 15.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 123.000 91.000 65.000 53.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 65.000 49.000 48.000 31.000
Likviditetsgrad 1 1.6 3.5 4.3 10.6
Likviditetsgrad 2 1.6 3.5 4.3 10.6 0
Soliditet 39.0 71.4 76.9 90.6 1
Resultatgrad -27.4 20.0 4.1 9 16.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 0.4 0.3 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -13.8 20.9 3.1 43.4 3.3
Signatur
28.12.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex