Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Adb Regnskap AS
Juridisk navn:  Adb Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66758830
Postboks 71 Bankveien 4C Fax: 66758840
1371 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 919497653
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 7/1/1972 1
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.56%
Resultat  
  
28.53%
Egenkapital  
  
7.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.538.000 7.074.000 5.723.000 4.640.000 4.297.000
Resultat: 401.000 312.000 71.000 177.000 786.000
Egenkapital: 1.686.000 1.563.000 1.470.000 1.415.000 1.272.000
Regnskap for  Adb Regnskap AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.538.000 7.074.000 5.723.000 4.640.000 4.297.000
Driftskostnader -6.952.000 -6.741.000 -5.846.000 -4.461.000 -3.496.000
Driftsresultat 586.000 333.000 -124.000 179.000 800.000
Finansinntekter 6.000 2.000 221.000 3.000 12.000
Finanskostnader -192.000 -23.000 -26.000 -4.000 -26.000
Finans -186.000 -21.000 195.000 -1.000 -14.000
Resultat før skatt 401.000 312.000 71.000 177.000 786.000
Skattekostnad -127.000 -69.000 -16.000 -35.000 -197.000
Årsresultat 274.000 243.000 55.000 143.000 589.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 195.000 329.000 152.000 103.000 63.000
Sum omløpsmidler 3.073.000 2.701.000 2.598.000 2.020.000 1.955.000
Sum eiendeler 3.268.000 3.030.000 2.750.000 2.123.000 2.018.000
Sum opptjent egenkapital 1.586.000 1.463.000 1.370.000 1.315.000 1.172.000
Sum egenkapital 1.686.000 1.563.000 1.470.000 1.415.000 1.272.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.582.000 1.468.000 1.280.000 708.000 746.000
Sum gjeld og egenkapital 3.268.000 3.031.000 2.750.000 2.123.000 2.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.538.000 7.074.000 5.723.000 4.640.000 4.297.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.538.000 7.074.000 5.723.000 4.640.000 4.297.000
Varekostnad -740.000 -644.000 -660.000 -516.000 -355.000
Lønninger -4.891.000 -4.676.000 -4.067.000 -3.285.000 -2.595.000
Avskrivning -14.000 -5.000 -6.000 -19.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.307.000 -1.416.000 -1.113.000 -641.000 -534.000
Driftskostnader -6.952.000 -6.741.000 -5.846.000 -4.461.000 -3.496.000
Driftsresultat 586.000 333.000 -124.000 179.000 800.000
Finansinntekter 6.000 2.000 221.000 3.000 12.000
Finanskostnader -192.000 -23.000 -26.000 -4.000 -26.000
Finans -186.000 -21.000 195.000 -1.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat 274.000 243.000 55.000 143.000 589.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 34.000 22.000 17.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 12.000
Driftsløsøre 63.000 17.000 22.000 28.000 35.000
Sum varige driftsmidler 63.000 17.000 22.000 28.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 99.000 278.000 107.000 58.000 1.000
Sum anleggsmidler 195.000 329.000 152.000 103.000 63.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.702.000 1.398.000 1.427.000 893.000 666.000
Andre fordringer 55.000 87.000 345.000 286.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.316.000 1.216.000 825.000 841.000 1.278.000
Sum omløpsmidler 3.073.000 2.701.000 2.598.000 2.020.000 1.955.000
Sum eiendeler 3.268.000 3.030.000 2.750.000 2.123.000 2.018.000
Sum opptjent egenkapital 1.586.000 1.463.000 1.370.000 1.315.000 1.172.000
Sum egenkapital 1.686.000 1.563.000 1.470.000 1.415.000 1.272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 225.000 325.000 425.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 187.000 66.000 51.000 22.000 0
Betalbar skatt 127.000 32.000 21.000 44.000 198.000
Skyldig offentlige avgifter 518.000 547.000 435.000 331.000 299.000
Utbytte -150.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 375.000 397.000 347.000 311.000 249.000
Sum kortsiktig gjeld 1.582.000 1.468.000 1.280.000 708.000 746.000
Sum gjeld og egenkapital 3.268.000 3.031.000 2.750.000 2.123.000 2.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.491.000 1.233.000 1.318.000 1.312.000 1.209.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 2 2.9 2.6
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 2 2.9 2.6
Soliditet 51.6 51.6 53.5 66.7 6
Resultatgrad 7.8 4.7 -2.2 3.9 18.6
Rentedekningsgrad 3.1 14.5 -4.8 44.8 30.8
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.9 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 18.1 11.1 3.5 8.6 40.2
Signatur
21.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex