Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Adb Tjenester As
Juridisk navn:  Adb Tjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 97 Smiebakkane 7 Fax:
6151 Ørsta 6154 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 974446685
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 3/4/1995 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
127.78%
Resultat  
  
-192.31%
Egenkapital  
  
-30.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 41.000 18.000 24.000 32.000 224.000
Resultat: -38.000 -13.000 -59.000 -79.000 19.000
Egenkapital: -164.000 -126.000 -113.000 -54.000 26.000
Regnskap for  Adb Tjenester As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 41.000 18.000 24.000 32.000 224.000
Driftskostnader -79.000 -31.000 -84.000 -110.000 -204.000
Driftsresultat -38.000 -13.000 -59.000 -79.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt -38.000 -13.000 -59.000 -79.000 19.000
Skattekostnad 0 0 0 -8.000
Årsresultat -38.000 -13.000 -59.000 -79.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 39.000 29.000 37.000 29.000 124.000
Sum eiendeler 39.000 29.000 37.000 29.000 124.000
Sum opptjent egenkapital -564.000 -526.000 -513.000 -454.000 -374.000
Sum egenkapital -164.000 -126.000 -113.000 -54.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 203.000 155.000 150.000 83.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000 29.000 37.000 29.000 125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 18.000 24.000 32.000 224.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 41.000 18.000 24.000 32.000 224.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 6.000 -37.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -31.000 -84.000 -116.000 -167.000
Driftskostnader -79.000 -31.000 -84.000 -110.000 -204.000
Driftsresultat -38.000 -13.000 -59.000 -79.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -13.000 -59.000 -79.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 30.000 13.000 73.000
Andre fordringer 5.000 5.000 12.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 1.000 2.000 4.000 50.000
Sum omløpsmidler 39.000 29.000 37.000 29.000 124.000
Sum eiendeler 39.000 29.000 37.000 29.000 124.000
Sum opptjent egenkapital -564.000 -526.000 -513.000 -454.000 -374.000
Sum egenkapital -164.000 -126.000 -113.000 -54.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 -3.000 0 26.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 155.000 150.000 82.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 203.000 155.000 150.000 83.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000 29.000 37.000 29.000 125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -164.000 -126.000 -113.000 -54.000 25.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.3 1.3
Soliditet -420.5 -434.5 -305.4 -186.2 20.8
Resultatgrad -92.7 -72.2 -245.8 -246.9 8.9
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.3 -1.5 3.8
Total kapitalrentabilitet -97.4 -44.8 -159.5 -272.4 1
Signatur
02.06.2021
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex