Adix Solutions Limited
Juridisk navn:  Adix Solutions Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40000153
Leilighet 37 Jernbanegata 2 Leilighet 37 Jernbanegata 2 Fax:
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 994264362
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/16/2009
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
95.65%
Resultat  
  
126.67%
Egenkapital  
  
-87.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 90.000 46.000 115.000 161.000 94.000
Resultat: 68.000 30.000 -10.000 124.000 45.000
Egenkapital: 15.000 116.000 140.000 150.000 156.000
Regnskap for  Adix Solutions Limited
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 90.000 46.000 115.000 161.000 94.000
Driftskostnader -22.000 -16.000 -118.000 -33.000 -51.000
Driftsresultat 68.000 29.000 -3.000 127.000 44.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 -7.000 -6.000 -1.000
Finans 1.000 -7.000 -4.000 1.000
Resultat før skatt 68.000 30.000 -10.000 124.000 45.000
Skattekostnad -15.000 -4.000 0 -30.000 -11.000
Årsresultat 53.000 26.000 -10.000 94.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 40.000 61.000 42.000 142.000
Sum omløpsmidler 17.000 80.000 79.000 138.000 25.000
Sum eiendeler 30.000 120.000 140.000 180.000 167.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 116.000 140.000 150.000 156.000
Sum egenkapital 15.000 116.000 140.000 150.000 156.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 4.000 0 30.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 120.000 140.000 180.000 167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 46.000 115.000 161.000 94.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 90.000 46.000 115.000 161.000 94.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -16.000 -118.000 -33.000 -51.000
Driftskostnader -22.000 -16.000 -118.000 -33.000 -51.000
Driftsresultat 68.000 29.000 -3.000 127.000 44.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 -7.000 -6.000 -1.000
Finans 1.000 -7.000 -4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -125.000 0 0 -100.000 -50.000
Årsresultat 53.000 26.000 -10.000 94.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 2.000 22.000 3.000 104.000
Sum anleggsmidler 13.000 40.000 61.000 42.000 142.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 80.000 79.000 138.000 25.000
Sum omløpsmidler 17.000 80.000 79.000 138.000 25.000
Sum eiendeler 30.000 120.000 140.000 180.000 167.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 116.000 140.000 150.000 156.000
Sum egenkapital 15.000 116.000 140.000 150.000 156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 15.000 4.000 0 30.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -125.000 0 0 -100.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 4.000 0 30.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 120.000 140.000 180.000 167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 76.000 79.000 108.000 14.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2 4.6 2.3
Likviditetsgrad 2 1.1 2 0 4.6 2.3
Soliditet 50.0 96.7 1 83.3 93.4
Resultatgrad 75.6 6 -2.6 78.9 46.8
Rentedekningsgrad -0.4 21.2 4
Gjeldsgrad 1.0 0 0 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 226.7 2 -2.1 71.7 27.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex