Advokat Andreas Dypvik
Juridisk navn:  Advokat Andreas Dypvik
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67216900
Postboks 216 Rådhustorget 5 Fax:
1300 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 925176494
Aksjekapital: 422.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2020
Foretakstype: ENK
Revisor: Kr. Wilhelmsen & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
47.69%
Resultat  
  
21.46%
Egenkapital  
  
9.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 1.279.000 866.000
Resultat: 798.000 657.000
Egenkapital: 464.000 422.000
Regnskap for  Advokat Andreas Dypvik
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 1.279.000 866.000
Driftskostnader -481.000 -209.000
Driftsresultat 798.000 657.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 798.000 657.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 798.000 657.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 0
Sum omløpsmidler 474.000 488.000
Sum eiendeler 514.000 488.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 464.000 422.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.279.000 866.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.279.000 866.000
Varekostnad -10.000 -62.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -471.000 -147.000
Driftskostnader -481.000 -209.000
Driftsresultat 798.000 657.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 798.000 657.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 0
Sum anleggsmidler 40.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 309.000 213.000
Andre fordringer 16.000 23.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 149.000 252.000
Sum omløpsmidler 474.000 488.000
Sum eiendeler 514.000 488.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 464.000 422.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 5.000 17.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 49.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 424.000 422.000
Likviditetsgrad 1 9.5 7.4
Likviditetsgrad 2 9.5 7.4
Soliditet 90.3 86.5
Resultatgrad 62.4 75.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 155.3 134.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex