Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Hans A Strandrud
Juridisk navn:  Advokat Hans A Strandrud
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67804100
Postboks 156 Kjørbokollen 30 Fax: 64002918
1322 Høvik 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980263622
Aksjekapital: 528 NOK
Etableringsdato: 11/16/1998
Foretakstype: ENK
Revisor: Kr. Wilhelmsen & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.13%
Resultat  
  
64.52%
Egenkapital  
  
12.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 172.000 142.000 216.000 129.000 219.000
Resultat: 102.000 62.000 137.000 51.000 146.000
Egenkapital: 676.000 600.000 558.000 528.000 549.000
Regnskap for  Advokat Hans A Strandrud
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 172.000 142.000 216.000 129.000 219.000
Driftskostnader -69.000 -80.000 -79.000 -78.000 -74.000
Driftsresultat 102.000 62.000 137.000 50.000 146.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 102.000 62.000 137.000 51.000 146.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 102.000 62.000 137.000 51.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 677.000 603.000 574.000 535.000 556.000
Sum eiendeler 677.000 603.000 574.000 535.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 676.000 600.000 558.000 528.000 549.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 3.000 17.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 603.000 575.000 535.000 556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 172.000 142.000 216.000 129.000 219.000
Driftsinntekter 172.000 142.000 216.000 129.000 219.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -80.000 -79.000 -78.000 -74.000
Driftskostnader -69.000 -80.000 -79.000 -78.000 -74.000
Driftsresultat 102.000 62.000 137.000 50.000 146.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 102.000 62.000 137.000 51.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 16.000 8.000 67.000 13.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 661.000 595.000 508.000 522.000 527.000
Sum omløpsmidler 677.000 603.000 574.000 535.000 556.000
Sum eiendeler 677.000 603.000 574.000 535.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 676.000 600.000 558.000 528.000 549.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 3.000 17.000 7.000 7.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 3.000 17.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 603.000 575.000 535.000 556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 676.000 600.000 557.000 528.000 549.000
Likviditetsgrad 1 677.0 201.0 33.8 76.4 79.4
Likviditetsgrad 2 677.0 201.0 33.8 76.4 79.4
Soliditet 99.9 99.5 9 98.7 98.7
Resultatgrad 59.3 43.7 63.4 38.8 66.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 15.1 10.3 23.8 9.3 26.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex