Advokat Inger Munthe Gisleberg
Juridisk navn:  Advokat Inger Munthe Gisleberg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61330874
Vennolumsvegen 36 Vennolumsvegen 36 Fax:
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 969149354
Aksjekapital: 86.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Hverven Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
31.55%
Resultat  
  
123.19%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 246.000 187.000 537.000 211.000 166.000
Resultat: 154.000 69.000 449.000 108.000 77.000
Egenkapital: 0 60.000 310.000 86.000 78.000
Regnskap for  Advokat Inger Munthe Gisleberg
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 246.000 187.000 537.000 211.000 166.000
Driftskostnader -92.000 -121.000 -87.000 -103.000 -89.000
Driftsresultat 154.000 66.000 449.000 108.000 77.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 0 0 0
Resultat før skatt 154.000 69.000 449.000 108.000 77.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 154.000 69.000 449.000 108.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 171.000 144.000 442.000 132.000 106.000
Sum eiendeler 171.000 144.000 442.000 132.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 0 60.000 0 0 0
Sum egenkapital 0 60.000 310.000 86.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 0 0 47.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 84.000 132.000 0 28.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 144.000 442.000 133.000 106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 246.000 187.000 537.000 211.000 166.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 246.000 187.000 537.000 211.000 166.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -121.000 -87.000 -103.000 -89.000
Driftskostnader -92.000 -121.000 -87.000 -103.000 -89.000
Driftsresultat 154.000 66.000 449.000 108.000 77.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 154.000 69.000 449.000 108.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 135.000 134.000 426.000 131.000 81.000
Andre fordringer 0 0 13.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 10.000 3.000 1.000 25.000
Sum omløpsmidler 171.000 144.000 442.000 132.000 106.000
Sum eiendeler 171.000 144.000 442.000 132.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 0 60.000 0 0 0
Sum egenkapital 0 60.000 310.000 86.000 78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 0 0 47.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.000 0 0 47.000 0
Leverandørgjeld 0 0 10.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 38.000 122.000 0 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 46.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 84.000 132.000 0 28.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 144.000 442.000 133.000 106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 60.000 310.000 132.000 78.000
Likviditetsgrad 1 1.7 3.3 3.8
Likviditetsgrad 2 0 1.7 3.3 0 3.8
Soliditet 0 41.7 70.1 64.7 73.6
Resultatgrad 62.6 35.3 83.6 51.2 46.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 0.4 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 496.8 47.9 101.6 81.2 72.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex