Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Inger Munthe Gisleberg
Juridisk navn:  Advokat Inger Munthe Gisleberg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61330874
Vennolumsvegen 36 Vennolumsvegen 36 Fax:
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 969149354
Aksjekapital: 86.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Hverven Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.5%
Resultat  
  
-85.71%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 107.000 246.000 187.000 537.000 211.000
Resultat: 22.000 154.000 69.000 449.000 108.000
Egenkapital: 63.000 0 60.000 310.000 86.000
Regnskap for  Advokat Inger Munthe Gisleberg
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 107.000 246.000 187.000 537.000 211.000
Driftskostnader -84.000 -92.000 -121.000 -87.000 -103.000
Driftsresultat 22.000 154.000 66.000 449.000 108.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 3.000 0 0
Resultat før skatt 22.000 154.000 69.000 449.000 108.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 154.000 69.000 449.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 76.000 171.000 144.000 442.000 132.000
Sum eiendeler 76.000 171.000 144.000 442.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 0 60.000 0 0
Sum egenkapital 63.000 0 60.000 310.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 0 0 47.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 0 84.000 132.000 0
Sum gjeld og egenkapital 77.000 31.000 144.000 442.000 133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.000 246.000 187.000 537.000 211.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 107.000 246.000 187.000 537.000 211.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -92.000 -121.000 -87.000 -103.000
Driftskostnader -84.000 -92.000 -121.000 -87.000 -103.000
Driftsresultat 22.000 154.000 66.000 449.000 108.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 154.000 69.000 449.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 54.000 135.000 134.000 426.000 131.000
Andre fordringer 0 0 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 36.000 10.000 3.000 1.000
Sum omløpsmidler 76.000 171.000 144.000 442.000 132.000
Sum eiendeler 76.000 171.000 144.000 442.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 0 60.000 0 0
Sum egenkapital 63.000 0 60.000 310.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 0 0 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.000 0 0 47.000
Leverandørgjeld 0 0 10.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0 38.000 122.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 46.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 0 84.000 132.000 0
Sum gjeld og egenkapital 77.000 31.000 144.000 442.000 133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 171.000 60.000 310.000 132.000
Likviditetsgrad 1 5.4 1.7 3.3
Likviditetsgrad 2 5.4 0 1.7 3.3 0
Soliditet 81.8 0 41.7 70.1 64.7
Resultatgrad 20.6 62.6 35.3 83.6 51.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 1.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 28.6 496.8 47.9 101.6 81.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex