Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Jon Schultz
Juridisk navn:  Advokat Jon Schultz
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67805150
Postboks 323 Løkketangen 20A Fax: 67805151
1301 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 984581386
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/13/2002
Foretakstype: ENK
Revisor: Lundes Revisjonskontor DA
Regnskapsfører: Merkantil Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.59%
Resultat  
  
-22.57%
Egenkapital  
  
-72.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.382.000 4.259.000 2.719.000 3.084.000 2.980.000
Resultat: 2.978.000 3.846.000 2.251.000 2.364.000 0
Egenkapital: 295.000 1.055.000 399.000 361.000 858.000
Regnskap for  Advokat Jon Schultz
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.382.000 4.259.000 2.719.000 3.084.000 2.980.000
Driftskostnader -404.000 -412.000 -468.000 -720.000 -453.000
Driftsresultat 2.978.000 3.846.000 2.251.000 2.364.000 2.527.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 2.978.000 3.846.000 2.251.000 2.364.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.978.000 3.846.000 2.251.000 2.364.000 2.527.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum omløpsmidler 462.000 1.397.000 494.000 449.000 1.035.000
Sum eiendeler 477.000 1.435.000 532.000 487.000 1.073.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 1.055.000 399.000 361.000 858.000
Sum egenkapital 295.000 1.055.000 399.000 361.000 858.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182.000 380.000 133.000 125.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 477.000 1.435.000 532.000 486.000 1.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.382.000 4.259.000 2.719.000 3.084.000 2.980.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.382.000 4.259.000 2.719.000 3.084.000 2.980.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -404.000 -412.000 -468.000 -720.000 -453.000
Driftskostnader -404.000 -412.000 -468.000 -720.000 -453.000
Driftsresultat 2.978.000 3.846.000 2.251.000 2.364.000 2.527.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.978.000 3.846.000 2.251.000 2.364.000 2.527.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum anleggsmidler 15.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 221.000 356.000 16.000 29.000 490.000
Andre fordringer 10.000 81.000 252.000 276.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 231.000 961.000 227.000 143.000 431.000
Sum omløpsmidler 462.000 1.397.000 494.000 449.000 1.035.000
Sum eiendeler 477.000 1.435.000 532.000 487.000 1.073.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 1.055.000 399.000 361.000 858.000
Sum egenkapital 295.000 1.055.000 399.000 361.000 858.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 10.000 25.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 174.000 346.000 92.000 95.000 181.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 31.000 31.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 380.000 133.000 125.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 477.000 1.435.000 532.000 486.000 1.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 280.000 1.017.000 361.000 324.000 821.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.7 3.7 3.6 4.8
Likviditetsgrad 2 2.5 3.7 3.7 3.6 4.8
Soliditet 61.8 73.5 7 74.3 8
Resultatgrad 88.1 90.3 82.8 76.7 84.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 624.3 268.0 423.1 486.4 235.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex