Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Maggi Rødvik AS
Juridisk navn:  Advokat Maggi Rødvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47476400
Storgata 20 Storgata 20 Fax: 22170799
0184 Oslo 184 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993533521
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/6/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.28%
Resultat  
  
-83.74%
Egenkapital  
  
-0.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.627.000 3.138.000 2.910.000 2.873.000 4.224.000
Resultat: 40.000 246.000 287.000 -214.000 919.000
Egenkapital: 1.389.000 1.390.000 1.408.000 1.534.000 1.847.000
Regnskap for  Advokat Maggi Rødvik AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.627.000 3.138.000 2.910.000 2.873.000 4.224.000
Driftskostnader -2.588.000 -2.897.000 -2.627.000 -3.092.000 -3.314.000
Driftsresultat 39.000 242.000 283.000 -218.000 910.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 6.000 10.000
Finanskostnader -4.000 0 0 -2.000 -1.000
Finans 1.000 5.000 4.000 4.000 9.000
Resultat før skatt 40.000 246.000 287.000 -214.000 919.000
Skattekostnad -11.000 -64.000 -13.000 0 -208.000
Årsresultat 29.000 182.000 274.000 -214.000 711.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 33.000 19.000 30.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.831.000 2.174.000 2.111.000 2.236.000 2.927.000
Sum eiendeler 1.869.000 2.207.000 2.130.000 2.266.000 2.939.000
Sum opptjent egenkapital 1.289.000 1.290.000 1.308.000 1.434.000 1.747.000
Sum egenkapital 1.389.000 1.390.000 1.408.000 1.534.000 1.847.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 13.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 477.000 816.000 710.000 732.000 1.092.000
Sum gjeld og egenkapital 1.868.000 2.206.000 2.131.000 2.266.000 2.939.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.457.000 2.931.000 2.578.000 2.676.000 4.204.000
Andre inntekter 170.000 208.000 332.000 197.000 21.000
Driftsinntekter 2.627.000 3.138.000 2.910.000 2.873.000 4.224.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.736.000 -1.851.000 -1.766.000 -1.746.000 -2.214.000
Avskrivning -13.000 -11.000 -10.000 -9.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -839.000 -1.035.000 -851.000 -1.337.000 -1.076.000
Driftskostnader -2.588.000 -2.897.000 -2.627.000 -3.092.000 -3.314.000
Driftsresultat 39.000 242.000 283.000 -218.000 910.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 6.000 10.000
Finanskostnader -4.000 0 0 -2.000 -1.000
Finans 1.000 5.000 4.000 4.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -100.000 0
Årsresultat 29.000 182.000 274.000 -214.000 711.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.000 12.000 17.000 23.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 21.000 2.000 7.000 12.000
Sum varige driftsmidler 38.000 33.000 19.000 30.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 33.000 19.000 30.000 12.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 842.000 1.477.000 1.456.000 1.659.000 2.303.000
Andre fordringer 89.000 77.000 59.000 44.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 900.000 620.000 597.000 533.000 559.000
Sum omløpsmidler 1.831.000 2.174.000 2.111.000 2.236.000 2.927.000
Sum eiendeler 1.869.000 2.207.000 2.130.000 2.266.000 2.939.000
Sum opptjent egenkapital 1.289.000 1.290.000 1.308.000 1.434.000 1.747.000
Sum egenkapital 1.389.000 1.390.000 1.408.000 1.534.000 1.847.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 13.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 13.000 0 0
Leverandørgjeld 20.000 35.000 68.000 75.000 42.000
Betalbar skatt 9.000 76.000 0 0 208.000
Skyldig offentlige avgifter 161.000 130.000 179.000 222.000 223.000
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 288.000 375.000 264.000 335.000 619.000
Sum kortsiktig gjeld 477.000 816.000 710.000 732.000 1.092.000
Sum gjeld og egenkapital 1.868.000 2.206.000 2.131.000 2.266.000 2.939.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.354.000 1.358.000 1.401.000 1.504.000 1.835.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.7 3 3.1 2.7
Likviditetsgrad 2 3.8 2.7 3 3.1 2.7
Soliditet 74.4 6 66.1 67.7 62.8
Resultatgrad 1.5 7.7 9.7 -7.6 21.5
Rentedekningsgrad 9.8 920.0
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.4 11.2 13.5 -9.4 31.3
Signatur
18.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.09.2020
PROKURA
RØDVIK JON-TERJE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex