Advokat Pål Øivind Tjernshaugen
Juridisk navn:  Advokat Pål Øivind Tjernshaugen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64003900
Postboks 34 Idrettsveien 5 Fax: 64911301
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 991644776
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/31/2007
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: pål øivind tjernshaugen
Revisor: Langseth Revisjon AS
Regnskapsfører: Pedersen & Skogholt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.7%
Resultat  
  
5.33%
Egenkapital  
  
8.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.815.000 3.679.000 3.166.000 3.016.000 2.329.000
Resultat: 2.825.000 2.682.000 2.205.000 2.127.000 1.644.000
Egenkapital: 1.771.000 1.629.000 1.167.000 1.049.000 711.000
Regnskap for  Advokat Pål Øivind Tjernshaugen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.815.000 3.679.000 3.166.000 3.016.000 2.329.000
Driftskostnader -1.058.000 -1.001.000 -959.000 -887.000 -744.000
Driftsresultat 2.757.000 2.678.000 2.207.000 2.129.000 1.584.000
Finansinntekter 69.000 5.000 0 0 69.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -9.000
Finans 68.000 4.000 -2.000 -2.000 60.000
Resultat før skatt 2.825.000 2.682.000 2.205.000 2.127.000 1.644.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.825.000 2.682.000 2.205.000 2.127.000 1.644.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 48.000 18.000 18.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.995.000 1.798.000 1.392.000 1.340.000 822.000
Sum eiendeler 2.036.000 1.846.000 1.410.000 1.358.000 840.000
Sum opptjent egenkapital 1.771.000 1.629.000 1.167.000 1.049.000 711.000
Sum egenkapital 1.771.000 1.629.000 1.167.000 1.049.000 711.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 265.000 217.000 243.000 309.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 2.036.000 1.846.000 1.410.000 1.358.000 840.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.815.000 3.679.000 3.166.000 3.016.000 2.329.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.815.000 3.679.000 3.166.000 3.016.000 2.329.000
Varekostnad 0 -12.000 -3.000
Lønninger -41.000 0 0 -44.000
Avskrivning -6.000 -13.000 0 0 -73.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.052.000 -947.000 -959.000 -875.000 -624.000
Driftskostnader -1.058.000 -1.001.000 -959.000 -887.000 -744.000
Driftsresultat 2.757.000 2.678.000 2.207.000 2.129.000 1.584.000
Finansinntekter 69.000 5.000 0 0 69.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -9.000
Finans 68.000 4.000 -2.000 -2.000 60.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.825.000 2.682.000 2.205.000 2.127.000 1.644.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 42.000 12.000 12.000 12.000
Sum varige driftsmidler 36.000 42.000 12.000 12.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 41.000 48.000 18.000 18.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 798.000 901.000 896.000 454.000 412.000
Andre fordringer 89.000 73.000 81.000 122.000 158.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.108.000 823.000 416.000 764.000 252.000
Sum omløpsmidler 1.995.000 1.798.000 1.392.000 1.340.000 822.000
Sum eiendeler 2.036.000 1.846.000 1.410.000 1.358.000 840.000
Sum opptjent egenkapital 1.771.000 1.629.000 1.167.000 1.049.000 711.000
Sum egenkapital 1.771.000 1.629.000 1.167.000 1.049.000 711.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 41.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 260.000 214.000 153.000 207.000 126.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 49.000 103.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 265.000 217.000 243.000 309.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 2.036.000 1.846.000 1.410.000 1.358.000 840.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.730.000 1.581.000 1.149.000 1.031.000 693.000
Likviditetsgrad 1 7.5 8.3 5.7 4.3 6.4
Likviditetsgrad 2 7.5 8.3 5.7 4.3 6.4
Soliditet 87.0 88.2 82.8 77.2 84.6
Resultatgrad 72.3 72.8 69.7 70.6 6
Rentedekningsgrad 2.757.0 2.678.0 1103.5 1064.5 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 138.8 145.3 156.5 156.8 196.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex