Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Tone Bjørn
Juridisk navn:  Advokat Tone Bjørn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67550525
Postboks 374 Leif Tronstads Plass 6 Fax: 67550526
1301 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 964471584
Aksjekapital: 1.879 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Kr. Wilhelmsen & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.6%
Resultat  
  
-23.6%
Egenkapital  
  
-27.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.779.000 5.730.000 4.805.000 3.515.000 3.920.000
Resultat: 2.593.000 3.394.000 2.643.000 1.829.000 2.755.000
Egenkapital: 2.187.000 2.997.000 1.990.000 1.879.000 2.412.000
Regnskap for  Advokat Tone Bjørn
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.779.000 5.730.000 4.805.000 3.515.000 3.920.000
Driftskostnader -2.185.000 -2.337.000 -2.179.000 -1.657.000 -1.165.000
Driftsresultat 2.593.000 3.393.000 2.627.000 1.858.000 2.755.000
Finansinntekter 1.000 1.000 16.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -30.000 0
Finans 1.000 1.000 16.000 -29.000 1.000
Resultat før skatt 2.593.000 3.394.000 2.643.000 1.829.000 2.755.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.593.000 3.394.000 2.643.000 1.829.000 2.755.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 15.000 34.000
Sum omløpsmidler 2.524.000 3.481.000 2.335.000 2.210.000 2.702.000
Sum eiendeler 2.524.000 3.491.000 2.345.000 2.225.000 2.736.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 2.187.000 2.997.000 1.990.000 1.879.000 2.412.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 337.000 494.000 355.000 346.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 2.524.000 3.491.000 2.345.000 2.225.000 2.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.779.000 5.730.000 4.805.000 3.515.000 3.920.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.779.000 5.730.000 4.805.000 3.515.000 3.920.000
Varekostnad -1.074.000 -1.023.000 -766.000 -35.000 -38.000
Lønninger -503.000 -447.000 -395.000 -535.000 -313.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -608.000 -867.000 -1.018.000 -1.087.000 -814.000
Driftskostnader -2.185.000 -2.337.000 -2.179.000 -1.657.000 -1.165.000
Driftsresultat 2.593.000 3.393.000 2.627.000 1.858.000 2.755.000
Finansinntekter 1.000 1.000 16.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -30.000 0
Finans 1.000 1.000 16.000 -29.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.593.000 3.394.000 2.643.000 1.829.000 2.755.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 15.000 34.000
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 15.000 34.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.079.000 1.936.000 1.224.000 1.532.000 1.752.000
Andre fordringer 7.000 28.000 44.000 29.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.438.000 1.517.000 1.068.000 649.000 886.000
Sum omløpsmidler 2.524.000 3.481.000 2.335.000 2.210.000 2.702.000
Sum eiendeler 2.524.000 3.491.000 2.345.000 2.225.000 2.736.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 2.187.000 2.997.000 1.990.000 1.879.000 2.412.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 104.000 220.000 18.000 14.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 133.000 175.000 297.000 201.000 312.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 99.000 40.000 132.000 0
Sum kortsiktig gjeld 337.000 494.000 355.000 346.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 2.524.000 3.491.000 2.345.000 2.225.000 2.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.187.000 2.987.000 1.980.000 1.864.000 2.378.000
Likviditetsgrad 1 7.5 7.0 6.6 6.4 8.3
Likviditetsgrad 2 7.5 7.0 6.6 6.4 8.3
Soliditet 86.6 85.8 84.9 84.4 88.2
Resultatgrad 54.3 59.2 54.7 52.9 70.3
Rentedekningsgrad 61.9
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 102.8 97.2 112.7 83.6 100.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex