Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ae Gruppen As
Juridisk navn:  Ae Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69880260
Østbuen 2 Østbuen 2 Fax: 69880254
1820 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 976094727
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/3/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.76%
Resultat  
  
35.69%
Egenkapital  
  
-1.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.651.000 11.457.000 11.263.000 7.962.000 5.593.000
Resultat: 9.413.000 6.937.000 26.006.000 26.680.000 12.408.000
Egenkapital: 73.923.000 75.036.000 79.430.000 67.409.000 57.145.000
Regnskap for  Ae Gruppen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.651.000 11.457.000 11.263.000 7.962.000 5.593.000
Driftskostnader -8.879.000 -13.546.000 -12.281.000 -9.918.000 -10.022.000
Driftsresultat 771.000 -2.089.000 -1.019.000 -1.957.000 -4.429.000
Finansinntekter 9.820.000 19.116.000 28.689.000 30.360.000 17.421.000
Finanskostnader -1.178.000 -10.089.000 -1.665.000 -1.724.000 -585.000
Finans 8.642.000 9.027.000 27.024.000 28.636.000 16.836.000
Resultat før skatt 9.413.000 6.937.000 26.006.000 26.680.000 12.408.000
Skattekostnad -2.255.000 -3.331.000 -5.985.000 -6.416.000 -603.000
Årsresultat 7.158.000 3.606.000 20.020.000 20.264.000 11.805.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.525.000 82.190.000 157.139.000 141.906.000 113.172.000
Sum omløpsmidler 28.314.000 36.155.000 37.544.000 35.832.000 29.806.000
Sum eiendeler 102.839.000 118.345.000 194.683.000 177.738.000 142.978.000
Sum opptjent egenkapital 73.823.000 74.936.000 79.330.000 67.309.000 57.045.000
Sum egenkapital 73.923.000 75.036.000 79.430.000 67.409.000 57.145.000
Sum langsiktig gjeld 15.000.000 26.000 53.552.000 50.022.000 53.206.000
Sum kortsiktig gjeld 13.917.000 43.283.000 61.700.000 60.307.000 32.627.000
Sum gjeld og egenkapital 102.840.000 118.345.000 194.682.000 177.738.000 142.978.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.651.000 11.457.000 11.263.000 7.962.000 5.593.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.651.000 11.457.000 11.263.000 7.962.000 5.593.000
Varekostnad -51.000 -708.000 -12.000 0 -104.000
Lønninger -6.410.000 -8.682.000 -7.888.000 -5.935.000 -6.297.000
Avskrivning -478.000 -245.000 -200.000 -268.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.940.000 -3.911.000 -4.181.000 -3.715.000 -3.452.000
Driftskostnader -8.879.000 -13.546.000 -12.281.000 -9.918.000 -10.022.000
Driftsresultat 771.000 -2.089.000 -1.019.000 -1.957.000 -4.429.000
Finansinntekter 9.820.000 19.116.000 28.689.000 30.360.000 17.421.000
Finanskostnader -1.178.000 -10.089.000 -1.665.000 -1.724.000 -585.000
Finans 8.642.000 9.027.000 27.024.000 28.636.000 16.836.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -6.000.000
Årsresultat 7.158.000 3.606.000 20.020.000 20.264.000 11.805.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 0 0 27.000 16.000
Fast eiendom 25.010.000 24.974.000 19.547.000 15.375.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 476.000 854.000 480.000 566.000 647.000
Sum varige driftsmidler 25.486.000 25.829.000 20.027.000 15.941.000 647.000
Sum finansielle anleggsmidler 49.018.000 56.361.000 137.112.000 125.938.000 112.509.000
Sum anleggsmidler 74.525.000 82.190.000 157.139.000 141.906.000 113.172.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.615.000 6.967.000 5.220.000 506.000 332.000
Andre fordringer 19.291.000 914.000 580.000 348.000 2.157.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.407.000 912.000 2.501.000 2.345.000 10.449.000
Sum omløpsmidler 28.314.000 36.155.000 37.544.000 35.832.000 29.806.000
Sum eiendeler 102.839.000 118.345.000 194.683.000 177.738.000 142.978.000
Sum opptjent egenkapital 73.823.000 74.936.000 79.330.000 67.309.000 57.045.000
Sum egenkapital 73.923.000 75.036.000 79.430.000 67.409.000 57.145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 10.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.064.000 30.272.000 46.348.000 45.045.000 24.253.000
Sum langsiktig gjeld 15.000.000 26.000 53.552.000 50.022.000 53.206.000
Leverandørgjeld 848.000 694.000 315.000 258.000 1.010.000
Betalbar skatt 2.056.000 2.083.000 4.647.000 5.379.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 1.163.000 1.184.000 1.031.000 524.000 423.000
Utbytte -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 784.000 1.050.000 1.358.000 1.102.000 911.000
Sum kortsiktig gjeld 13.917.000 43.283.000 61.700.000 60.307.000 32.627.000
Sum gjeld og egenkapital 102.840.000 118.345.000 194.682.000 177.738.000 142.978.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.397.000 -7.128.000 -24.156.000 -24.475.000 -2.821.000
Likviditetsgrad 1 2.0 0.8 0.6 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 2.0 0.8 0.6 0.6 0.9
Soliditet 71.9 63.4 40.8 37.9 4
Resultatgrad 8.0 -18.2 - -24.6 -79.2
Rentedekningsgrad 0.7 -0.2 -0.6 -1.1 -7.6
Gjeldsgrad 0.4 0.6 1.5 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 10.3 14.4 14.2 1 9.1
Signatur
06.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex