Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aet - Arbeidsmiljø Og Energiteknikk As
Juridisk navn:  Aet - Arbeidsmiljø Og Energiteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23067330
Fjordalléen 14 Fjordalléen 14 Fax: 63800227
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 946827185
Aksjekapital: 1.052.600 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/27/1987
Foretakstype: AS
Tidligere navn: aet- arbeidsmiljø og energiteknikk a.s
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Regnskapsfører: To Streker Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.76%
Resultat  
  
329.58%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 37.599.000 25.795.000 26.651.000 23.177.000 22.498.000
Resultat: 10.572.000 2.461.000 1.495.000 2.239.000 981.000
Egenkapital: 1.053.000 1.053.000 2.494.000 2.493.000 3.487.000
Regnskap for  Aet - Arbeidsmiljø Og Energiteknikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 37.599.000 25.795.000 26.651.000 23.177.000 22.498.000
Driftskostnader -27.050.000 -23.334.000 -25.154.000 -20.917.000 -21.633.000
Driftsresultat 10.548.000 2.460.000 1.498.000 2.261.000 865.000
Finansinntekter 24.000 8.000 16.000 10.000 255.000
Finanskostnader -6.000 -19.000 -31.000 -139.000
Finans 24.000 2.000 -3.000 -21.000 116.000
Resultat før skatt 10.572.000 2.461.000 1.495.000 2.239.000 981.000
Skattekostnad -2.326.000 -541.000 -347.000 -549.000 -266.000
Årsresultat 8.246.000 1.921.000 1.148.000 1.690.000 715.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 131.000 171.000 225.000 664.000
Sum omløpsmidler 15.934.000 8.154.000 8.203.000 8.677.000 7.099.000
Sum eiendeler 16.069.000 8.285.000 8.374.000 8.902.000 7.763.000
Sum opptjent egenkapital 0 7.000 6.000 729.000
Sum egenkapital 1.053.000 1.053.000 2.494.000 2.493.000 3.487.000
Sum langsiktig gjeld 667.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.348.000 7.232.000 5.880.000 6.409.000 4.275.000
Sum gjeld og egenkapital 16.068.000 8.285.000 8.374.000 8.902.000 7.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.691.000 25.444.000 26.570.000 23.152.000 22.498.000
Andre inntekter 4.907.000 351.000 81.000 25.000 0
Driftsinntekter 37.599.000 25.795.000 26.651.000 23.177.000 22.498.000
Varekostnad -20.826.000 -16.283.000 -16.986.000 -14.910.000 -14.509.000
Lønninger -2.945.000 -3.287.000 -3.905.000 -3.156.000 -4.826.000
Avskrivning -6.000 -24.000 -44.000 -53.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.273.000 -3.740.000 -4.219.000 -2.798.000 -2.213.000
Driftskostnader -27.050.000 -23.334.000 -25.154.000 -20.917.000 -21.633.000
Driftsresultat 10.548.000 2.460.000 1.498.000 2.261.000 865.000
Finansinntekter 24.000 8.000 16.000 10.000 255.000
Finanskostnader -6.000 -19.000 -31.000 -139.000
Finans 24.000 2.000 -3.000 -21.000 116.000
Konsernbidrag -5.632.000 -1.862.000 0 0 0
Utbytte -2.614.000 -1.500.000 -1.147.000 -1.684.000 -500.000
Årsresultat 8.246.000 1.921.000 1.148.000 1.690.000 715.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.000 85.000 96.000 499.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 135.000 62.000 86.000 129.000 95.000
Sum varige driftsmidler 135.000 62.000 86.000 129.000 95.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 70.000
Sum anleggsmidler 135.000 131.000 171.000 225.000 664.000
Varebeholdning 5.427.000 3.435.000 2.889.000 2.701.000 2.945.000
Kundefordringer 3.543.000 3.134.000 3.885.000 2.533.000 1.858.000
Andre fordringer 2.201.000 149.000 19.000 1.254.000 960.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.763.000 1.436.000 1.409.000 2.188.000 1.336.000
Sum omløpsmidler 15.934.000 8.154.000 8.203.000 8.677.000 7.099.000
Sum eiendeler 16.069.000 8.285.000 8.374.000 8.902.000 7.763.000
Sum opptjent egenkapital 0 7.000 6.000 729.000
Sum egenkapital 1.053.000 1.053.000 2.494.000 2.493.000 3.487.000
Sum avsetninger til forpliktelser 667.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 667.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.591.000 1.225.000 2.194.000 2.697.000 2.119.000
Betalbar skatt 0 337.000 145.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.314.000 1.124.000 1.124.000 1.112.000 702.000
Utbytte -2.614.000 -1.500.000 -1.147.000 -1.684.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 8.829.000 3.384.000 1.078.000 770.000 1.454.000
Sum kortsiktig gjeld 14.348.000 7.232.000 5.880.000 6.409.000 4.275.000
Sum gjeld og egenkapital 16.068.000 8.285.000 8.374.000 8.902.000 7.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.586.000 922.000 2.323.000 2.268.000 2.824.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.9 0.9 1
Soliditet 6.6 12.7 29.8 2 44.9
Resultatgrad 28.1 9.5 5.6 9.8 3.8
Rentedekningsgrad 4 78.8 72.9 6.2
Gjeldsgrad 14.3 6.9 2.4 2.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 65.8 29.8 18.1 25.5 14.4
Signatur
26.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex