Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agder Betong Entreprenør As
Juridisk navn:  Agder Betong Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industritoppen 17 Industritoppen 17 Fax:
4848 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 920362877
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/20/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Ausland & Bratlid AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.68%
Resultat  
  
26.87%
Egenkapital  
  
76.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 8.608.000 6.742.000 4.362.000 2.952.000
Resultat: 458.000 361.000 -85.000 297.000
Egenkapital: 822.000 466.000 170.000 253.000
Regnskap for  Agder Betong Entreprenør As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 8.608.000 6.742.000 4.362.000 2.952.000
Driftskostnader -8.135.000 -6.377.000 -4.440.000 -2.653.000
Driftsresultat 474.000 365.000 -79.000 299.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -4.000 -6.000 -1.000
Finans -15.000 -4.000 -6.000 -1.000
Resultat før skatt 458.000 361.000 -85.000 297.000
Skattekostnad -102.000 -65.000 1.000 -67.000
Årsresultat 356.000 296.000 -83.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 739.000 349.000 140.000 102.000
Sum omløpsmidler 3.008.000 1.807.000 1.201.000 812.000
Sum eiendeler 3.747.000 2.156.000 1.341.000 914.000
Sum opptjent egenkapital 792.000 436.000 140.000 231.000
Sum egenkapital 822.000 466.000 170.000 253.000
Sum langsiktig gjeld 682.000 270.000 69.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 2.243.000 1.419.000 1.102.000 613.000
Sum gjeld og egenkapital 3.747.000 2.155.000 1.341.000 914.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.543.000 6.758.000 4.373.000 2.893.000
Andre inntekter 65.000 -15.000 -11.000 59.000
Driftsinntekter 8.608.000 6.742.000 4.362.000 2.952.000
Varekostnad -3.481.000 -3.195.000 -1.600.000 -1.178.000
Lønninger -3.618.000 -2.383.000 -2.176.000 -959.000
Avskrivning -152.000 -69.000 -41.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -884.000 -730.000 -623.000 -498.000
Driftskostnader -8.135.000 -6.377.000 -4.440.000 -2.653.000
Driftsresultat 474.000 365.000 -79.000 299.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -4.000 -6.000 -1.000
Finans -15.000 -4.000 -6.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 356.000 296.000 -83.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 677.000 212.000 110.000 35.000
Driftsløsøre 61.000 137.000 30.000 67.000
Sum varige driftsmidler 739.000 349.000 140.000 102.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 739.000 349.000 140.000 102.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 300.000 631.000 893.000 59.000
Andre fordringer 76.000 21.000 15.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.633.000 1.155.000 293.000 752.000
Sum omløpsmidler 3.008.000 1.807.000 1.201.000 812.000
Sum eiendeler 3.747.000 2.156.000 1.341.000 914.000
Sum opptjent egenkapital 792.000 436.000 140.000 231.000
Sum egenkapital 822.000 466.000 170.000 253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 13.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 682.000 270.000 69.000 47.000
Leverandørgjeld 244.000 232.000 158.000 140.000
Betalbar skatt 94.000 52.000 0 65.000
Skyldig offentlige avgifter 682.000 293.000 241.000 162.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.223.000 842.000 704.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 2.243.000 1.419.000 1.102.000 613.000
Sum gjeld og egenkapital 3.747.000 2.155.000 1.341.000 914.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 765.000 388.000 99.000 199.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.1 1.3
Soliditet 21.9 21.6 12.7 27.7
Resultatgrad 5.5 5.4 -1.8 10.1
Rentedekningsgrad 31.6 91.3 -13.2 2
Gjeldsgrad 3.6 3.6 6.9 2.6
Total kapitalrentabilitet 12.7 16.9 -5.9 32.7
Signatur
12.08.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex