Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agder Bygg As
Juridisk navn:  Agder Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Måltrostveien 4 Måltrostveien 4 Fax:
4626 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 922434530
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/29/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ts Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
144.24%
Resultat  
  
109%
Egenkapital  
  
9.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 403.000 165.000
Resultat: 123.000 -1.367.000
Egenkapital: -1.233.000 -1.367.000
Regnskap for  Agder Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 403.000 165.000
Driftskostnader -166.000 -1.433.000
Driftsresultat 237.000 -1.268.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -114.000 -99.000
Finans -114.000 -99.000
Resultat før skatt 123.000 -1.367.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 123.000 -1.367.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.414.000 4.419.000
Sum omløpsmidler 238.000 246.000
Sum eiendeler 4.652.000 4.665.000
Sum opptjent egenkapital -1.263.000 -1.367.000
Sum egenkapital -1.233.000 -1.367.000
Sum langsiktig gjeld 3.273.000 3.256.000
Sum kortsiktig gjeld 2.613.000 2.776.000
Sum gjeld og egenkapital 4.653.000 4.665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 165.000
Andre inntekter 403.000 0
Driftsinntekter 403.000 165.000
Varekostnad -612.000
Lønninger -166.000
Avskrivning -19.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -147.000 -655.000
Driftskostnader -166.000 -1.433.000
Driftsresultat 237.000 -1.268.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -114.000 -99.000
Finans -114.000 -99.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 123.000 -1.367.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 4.339.000 4.306.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 75.000 113.000
Sum varige driftsmidler 4.414.000 4.419.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 4.414.000 4.419.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 206.000 206.000
Andre fordringer 4.000 7.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 28.000 33.000
Sum omløpsmidler 238.000 246.000
Sum eiendeler 4.652.000 4.665.000
Sum opptjent egenkapital -1.263.000 -1.367.000
Sum egenkapital -1.233.000 -1.367.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.273.000 3.256.000
Leverandørgjeld -158.000 161.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 19.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.760.000 2.595.000
Sum kortsiktig gjeld 2.613.000 2.776.000
Sum gjeld og egenkapital 4.653.000 4.665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.375.000 -2.530.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1
Soliditet -26.5 -29.3
Resultatgrad 58.8 -768.5
Rentedekningsgrad 2.1 -12.8
Gjeldsgrad -4.8 -4.4
Total kapitalrentabilitet 5.1 -27.2
Signatur
22.10.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex