Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agder El Installasjon AS
Juridisk navn:  Agder El Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37258070
Arendalsveien 40 Arendalsveien 40 Fax: 37258079
4878 Grimstad 4878 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 985170266
Aksjekapital: 195.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 11/29/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Kjell Johansen Revisjon ANS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.06%
Resultat  
  
0.91%
Egenkapital  
  
16.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 78.893.000 75.812.000 70.368.000 70.994.000 64.319.000
Resultat: 6.431.000 6.373.000 3.759.000 4.486.000 4.435.000
Egenkapital: 10.813.000 9.309.000 8.441.000 7.853.000 7.329.000
Regnskap for  Agder El Installasjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 78.893.000 75.812.000 70.368.000 70.994.000 64.319.000
Driftskostnader -72.428.000 -69.421.000 -66.611.000 -66.534.000 -59.887.000
Driftsresultat 6.465.000 6.391.000 3.758.000 4.460.000 4.433.000
Finansinntekter 30.000 56.000 82.000 73.000 50.000
Finanskostnader -64.000 -75.000 -81.000 -47.000 -48.000
Finans -34.000 -19.000 1.000 26.000 2.000
Resultat før skatt 6.431.000 6.373.000 3.759.000 4.486.000 4.435.000
Skattekostnad -1.417.000 -1.409.000 -832.000 -1.037.000 -1.064.000
Årsresultat 5.014.000 4.963.000 2.927.000 3.449.000 3.371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.338.000 1.132.000 1.736.000 1.031.000 1.360.000
Sum omløpsmidler 24.741.000 24.748.000 21.196.000 20.243.000 22.135.000
Sum eiendeler 27.079.000 25.880.000 22.932.000 21.274.000 23.495.000
Sum opptjent egenkapital 10.618.000 9.114.000 8.246.000 7.658.000 7.134.000
Sum egenkapital 10.813.000 9.309.000 8.441.000 7.853.000 7.329.000
Sum langsiktig gjeld 260.000 471.000 631.000 765.000 930.000
Sum kortsiktig gjeld 16.005.000 16.099.000 13.860.000 12.655.000 15.235.000
Sum gjeld og egenkapital 27.078.000 25.879.000 22.932.000 21.273.000 23.494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.887.000 75.807.000 70.298.000 70.994.000 64.272.000
Andre inntekter 6.000 5.000 71.000 0 47.000
Driftsinntekter 78.893.000 75.812.000 70.368.000 70.994.000 64.319.000
Varekostnad -34.119.000 -33.073.000 -30.376.000 -30.507.000 -27.356.000
Lønninger -31.585.000 -30.097.000 -29.311.000 -29.838.000 -26.976.000
Avskrivning -218.000 -243.000 -426.000 -410.000 -432.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.506.000 -6.008.000 -6.498.000 -5.779.000 -5.123.000
Driftskostnader -72.428.000 -69.421.000 -66.611.000 -66.534.000 -59.887.000
Driftsresultat 6.465.000 6.391.000 3.758.000 4.460.000 4.433.000
Finansinntekter 30.000 56.000 82.000 73.000 50.000
Finanskostnader -64.000 -75.000 -81.000 -47.000 -48.000
Finans -34.000 -19.000 1.000 26.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.510.000 -4.095.000 -2.340.000 -2.925.000 -2.535.000
Årsresultat 5.014.000 4.963.000 2.927.000 3.449.000 3.371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 10.000 427.000 72.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 2.000 12.000
Driftsløsøre 835.000 1.036.000 1.223.000 871.000 1.262.000
Sum varige driftsmidler 835.000 1.036.000 1.223.000 872.000 1.274.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.486.000 86.000 86.000 86.000 86.000
Sum anleggsmidler 2.338.000 1.132.000 1.736.000 1.031.000 1.360.000
Varebeholdning 1.704.000 1.390.000 1.280.000 1.097.000 1.204.000
Kundefordringer 6.744.000 7.236.000 11.867.000 7.636.000 14.046.000
Andre fordringer 4.810.000 1.326.000 927.000 1.870.000 1.725.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.483.000 14.796.000 7.028.000 9.546.000 5.066.000
Sum omløpsmidler 24.741.000 24.748.000 21.196.000 20.243.000 22.135.000
Sum eiendeler 27.079.000 25.880.000 22.932.000 21.274.000 23.495.000
Sum opptjent egenkapital 10.618.000 9.114.000 8.246.000 7.658.000 7.134.000
Sum egenkapital 10.813.000 9.309.000 8.441.000 7.853.000 7.329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 260.000 471.000 631.000 765.000 930.000
Leverandørgjeld 2.896.000 3.760.000 3.304.000 1.593.000 4.488.000
Betalbar skatt 1.424.000 993.000 1.186.000 1.116.000 1.050.000
Skyldig offentlige avgifter 3.171.000 3.832.000 4.075.000 3.619.000 4.546.000
Utbytte -3.510.000 -4.095.000 -2.340.000 -2.925.000 -2.535.000
Annen kortsiktig gjeld 5.005.000 3.419.000 2.954.000 3.402.000 2.616.000
Sum kortsiktig gjeld 16.005.000 16.099.000 13.860.000 12.655.000 15.235.000
Sum gjeld og egenkapital 27.078.000 25.879.000 22.932.000 21.273.000 23.494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.736.000 8.649.000 7.336.000 7.588.000 6.900.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4
Soliditet 39.9 36.0 36.8 36.9 31.2
Resultatgrad 8.2 8.4 5.3 6.3 6.9
Rentedekningsgrad 101.0 85.2 46.4 94.9 92.4
Gjeldsgrad 1.5 1.8 1.7 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 24.0 24.9 16.7 21.3 19.1
Signatur
25.04.2022
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex