Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agder Miljø As
Juridisk navn:  Agder Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41509510
Reiersølveien 242 Reiersølveien 242 Fax:
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 913260775
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/6/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Froland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.84%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
42.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.345.000 3.742.000 2.898.000 2.333.000 1.847.000
Resultat: 174.000 116.000 31.000 181.000 239.000
Egenkapital: 456.000 320.000 229.000 205.000 65.000
Regnskap for  Agder Miljø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.345.000 3.742.000 2.898.000 2.333.000 1.847.000
Driftskostnader -5.091.000 -3.510.000 -2.820.000 -2.104.000 -1.550.000
Driftsresultat 255.000 232.000 77.000 228.000 297.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -81.000 -117.000 -46.000 -47.000 -58.000
Finans -81.000 -116.000 -45.000 -47.000 -58.000
Resultat før skatt 174.000 116.000 31.000 181.000 239.000
Skattekostnad -38.000 -26.000 -7.000 -40.000 -32.000
Årsresultat 136.000 91.000 25.000 140.000 207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 635.000 950.000 665.000 722.000 926.000
Sum omløpsmidler 2.210.000 2.376.000 2.357.000 1.078.000 604.000
Sum eiendeler 2.845.000 3.326.000 3.022.000 1.800.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital 426.000 290.000 199.000 175.000 35.000
Sum egenkapital 456.000 320.000 229.000 205.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 1.311.000 1.957.000 2.267.000 922.000 1.115.000
Sum kortsiktig gjeld 1.078.000 1.049.000 525.000 673.000 350.000
Sum gjeld og egenkapital 2.845.000 3.326.000 3.021.000 1.800.000 1.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.958.000 3.688.000 2.733.000 2.333.000 1.822.000
Andre inntekter 388.000 54.000 165.000 0 25.000
Driftsinntekter 5.345.000 3.742.000 2.898.000 2.333.000 1.847.000
Varekostnad -811.000 -289.000 -224.000 -272.000 18.000
Lønninger -867.000 -879.000 -630.000 -440.000 -104.000
Avskrivning -335.000 -354.000 -308.000 -298.000 -290.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.078.000 -1.988.000 -1.658.000 -1.094.000 -1.174.000
Driftskostnader -5.091.000 -3.510.000 -2.820.000 -2.104.000 -1.550.000
Driftsresultat 255.000 232.000 77.000 228.000 297.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -81.000 -117.000 -46.000 -47.000 -58.000
Finans -81.000 -116.000 -45.000 -47.000 -58.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 136.000 91.000 25.000 140.000 207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 386.000 665.000 665.000 722.000 926.000
Driftsløsøre 24.000 47.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 410.000 713.000 665.000 722.000 926.000
Sum finansielle anleggsmidler 225.000 225.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 635.000 950.000 665.000 722.000 926.000
Varebeholdning 996.000 1.408.000 590.000 97.000 70.000
Kundefordringer 997.000 679.000 417.000 560.000 165.000
Andre fordringer 216.000 242.000 354.000 213.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 48.000 997.000 208.000 301.000
Sum omløpsmidler 2.210.000 2.376.000 2.357.000 1.078.000 604.000
Sum eiendeler 2.845.000 3.326.000 3.022.000 1.800.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital 426.000 290.000 199.000 175.000 35.000
Sum egenkapital 456.000 320.000 229.000 205.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 22.000 24.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.311.000 1.957.000 2.267.000 922.000 1.115.000
Leverandørgjeld 422.000 358.000 144.000 154.000 170.000
Betalbar skatt 16.000 59.000 9.000 49.000 0
Skyldig offentlige avgifter 261.000 138.000 176.000 176.000 105.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 379.000 495.000 196.000 294.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 1.078.000 1.049.000 525.000 673.000 350.000
Sum gjeld og egenkapital 2.845.000 3.326.000 3.021.000 1.800.000 1.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.132.000 1.327.000 1.832.000 405.000 254.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.3 4.5 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 3.4 1.5 1.5
Soliditet 16.0 9.6 7.6 11.4 4.2
Resultatgrad 4.8 6.2 2.7 9.8 16.1
Rentedekningsgrad 3.1 2.0 1.7 4.9 5.1
Gjeldsgrad 5.2 9.4 12.2 7.8 22.5
Total kapitalrentabilitet 9.0 7.0 2.6 12.7 19.4
Signatur
20.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex