Agrippa AS
Juridisk navn:  Agrippa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22142406
Inng.Sporveisgata Bogstadveien 7A Inng.Sporveisgata Bogstadveien 7A Fax:
0355 Oslo 355 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976001753
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/1/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Drøbak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.93%
Resultat  
  
-11.32%
Egenkapital  
  
-8.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.920.000 2.398.000 2.500.000 2.746.000 2.240.000
Resultat: -59.000 -53.000 101.000 466.000 7.000
Egenkapital: 613.000 673.000 724.000 646.000 289.000
Regnskap for  Agrippa AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.920.000 2.398.000 2.500.000 2.746.000 2.240.000
Driftskostnader -1.980.000 -2.450.000 -2.397.000 -2.269.000 -2.225.000
Driftsresultat -60.000 -53.000 104.000 477.000 16.000
Finansinntekter 2.000 0 4.000 0
Finanskostnader -3.000 -4.000 -14.000 -9.000
Finans -1.000 -4.000 -10.000 -9.000
Resultat før skatt -59.000 -53.000 101.000 466.000 7.000
Skattekostnad 2.000 -24.000 -109.000 -5.000
Årsresultat -59.000 -51.000 77.000 357.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 179.000 221.000 175.000 36.000 61.000
Sum omløpsmidler 715.000 716.000 779.000 917.000 468.000
Sum eiendeler 894.000 937.000 954.000 953.000 529.000
Sum opptjent egenkapital 513.000 573.000 624.000 546.000 189.000
Sum egenkapital 613.000 673.000 724.000 646.000 289.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 57.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 264.000 230.000 306.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 894.000 937.000 954.000 952.000 529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.556.000 2.398.000 2.500.000 2.746.000 2.240.000
Andre inntekter 364.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.920.000 2.398.000 2.500.000 2.746.000 2.240.000
Varekostnad -655.000 -792.000 -1.045.000 -932.000 -552.000
Lønninger -587.000 -722.000 -509.000 -511.000 -563.000
Avskrivning -42.000 -33.000 -8.000 -10.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -696.000 -903.000 -835.000 -816.000 -1.092.000
Driftskostnader -1.980.000 -2.450.000 -2.397.000 -2.269.000 -2.225.000
Driftsresultat -60.000 -53.000 104.000 477.000 16.000
Finansinntekter 2.000 0 4.000 0
Finanskostnader -3.000 -4.000 -14.000 -9.000
Finans -1.000 -4.000 -10.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -59.000 -51.000 77.000 357.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 31.000 46.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 179.000 221.000 155.000 5.000 16.000
Sum varige driftsmidler 179.000 221.000 155.000 5.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 179.000 221.000 175.000 36.000 61.000
Varebeholdning 146.000 164.000 210.000 247.000 99.000
Kundefordringer 9.000 35.000 224.000 9.000
Andre fordringer 166.000 228.000 441.000 115.000 -6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 393.000 324.000 94.000 331.000 365.000
Sum omløpsmidler 715.000 716.000 779.000 917.000 468.000
Sum eiendeler 894.000 937.000 954.000 953.000 529.000
Sum opptjent egenkapital 513.000 573.000 624.000 546.000 189.000
Sum egenkapital 613.000 673.000 724.000 646.000 289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 57.000
Leverandørgjeld 142.000 138.000 7.000 32.000 -10.000
Betalbar skatt 12.000 94.000 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 56.000 48.000 49.000 49.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 68.000 163.000 132.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 264.000 230.000 306.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 894.000 937.000 954.000 952.000 529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 434.000 452.000 549.000 611.000 285.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.7 3.4 3 2
Likviditetsgrad 2 2.0 2.1 2.5 2.2 2
Soliditet 68.6 71.8 75.9 67.9 54.6
Resultatgrad -3.1 -2.2 4.2 17.4 0.7
Rentedekningsgrad -17.7 2 34.1 1.8
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.3 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet -6.7 -5.4 10.9 50.5 3
Signatur
02.10.2012
ANNE-KATHRINE SOLHEIM MÆLE
HARALD MÆLE
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex