Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agro Anlegg As
Juridisk navn:  Agro Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69390545
Dynamitveien 14B Dynamitveien 14B Fax: 69338925
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 986314423
Aksjekapital: 3.715.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 11/14/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.66%
Resultat  
  
-86.01%
Egenkapital  
  
5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 186.065.000 139.208.000 81.685.000 69.424.000 71.707.000
Resultat: 560.000 4.004.000 -3.951.000 1.727.000 2.362.000
Egenkapital: 9.141.000 8.706.000 5.585.000 6.112.000 5.329.000
Regnskap for  Agro Anlegg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 186.065.000 139.208.000 81.685.000 69.424.000 71.707.000
Driftskostnader -185.273.000 -134.905.000 -85.504.000 -67.729.000 -69.383.000
Driftsresultat 792.000 4.304.000 -3.819.000 1.696.000 2.323.000
Finansinntekter 2.000 8.000 11.000 90.000 78.000
Finanskostnader -234.000 -307.000 -144.000 -59.000 -38.000
Finans -232.000 -299.000 -133.000 31.000 40.000
Resultat før skatt 560.000 4.004.000 -3.951.000 1.727.000 2.362.000
Skattekostnad -125.000 -883.000 849.000 -412.000 -710.000
Årsresultat 435.000 3.121.000 -3.102.000 1.315.000 1.652.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.089.000 6.038.000 5.521.000 2.141.000 1.956.000
Sum omløpsmidler 47.212.000 39.166.000 25.520.000 12.579.000 15.286.000
Sum eiendeler 53.301.000 45.204.000 31.041.000 14.720.000 17.242.000
Sum opptjent egenkapital 4.751.000 4.316.000 1.195.000 4.297.000 3.514.000
Sum egenkapital 9.141.000 8.706.000 5.585.000 6.112.000 5.329.000
Sum langsiktig gjeld 1.790.000 3.579.000 1.575.000 73.000 0
Sum kortsiktig gjeld 42.370.000 32.920.000 23.881.000 8.535.000 11.913.000
Sum gjeld og egenkapital 53.301.000 45.205.000 31.041.000 14.720.000 17.242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 185.650.000 138.997.000 81.479.000 69.245.000 71.512.000
Andre inntekter 415.000 211.000 205.000 179.000 195.000
Driftsinntekter 186.065.000 139.208.000 81.685.000 69.424.000 71.707.000
Varekostnad -112.233.000 -76.003.000 -46.013.000 -32.956.000 -42.767.000
Lønninger -34.889.000 -30.263.000 -20.942.000 -17.441.000 -12.658.000
Avskrivning -1.316.000 -1.000.000 -661.000 -495.000 -260.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.835.000 -27.639.000 -17.888.000 -16.837.000 -13.698.000
Driftskostnader -185.273.000 -134.905.000 -85.504.000 -67.729.000 -69.383.000
Driftsresultat 792.000 4.304.000 -3.819.000 1.696.000 2.323.000
Finansinntekter 2.000 8.000 11.000 90.000 78.000
Finanskostnader -234.000 -307.000 -144.000 -59.000 -38.000
Finans -232.000 -299.000 -133.000 31.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 -532.000 -1.500.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 435.000 3.121.000 -3.102.000 1.315.000 1.652.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 776.000 0 41.000
Fast eiendom 2.579.000 2.597.000 2.614.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.176.000 3.013.000 1.738.000 1.520.000 1.140.000
Sum varige driftsmidler 5.755.000 5.610.000 4.352.000 1.520.000 1.140.000
Sum finansielle anleggsmidler 334.000 428.000 392.000 621.000 775.000
Sum anleggsmidler 6.089.000 6.038.000 5.521.000 2.141.000 1.956.000
Varebeholdning 320.000 320.000 265.000 0 0
Kundefordringer 42.255.000 28.817.000 22.942.000 9.324.000 13.118.000
Andre fordringer 3.125.000 2.550.000 1.314.000 951.000 636.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.512.000 7.479.000 999.000 2.304.000 1.532.000
Sum omløpsmidler 47.212.000 39.166.000 25.520.000 12.579.000 15.286.000
Sum eiendeler 53.301.000 45.204.000 31.041.000 14.720.000 17.242.000
Sum opptjent egenkapital 4.751.000 4.316.000 1.195.000 4.297.000 3.514.000
Sum egenkapital 9.141.000 8.706.000 5.585.000 6.112.000 5.329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 232.000 107.000 0 73.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.451.000 0 1.577.000 481.000 2.031.000
Sum langsiktig gjeld 1.790.000 3.579.000 1.575.000 73.000 0
Leverandørgjeld 26.249.000 17.933.000 15.823.000 3.483.000 5.460.000
Betalbar skatt 0 0 130.000 204.000
Skyldig offentlige avgifter 5.509.000 4.228.000 2.971.000 1.521.000 2.068.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.161.000 10.759.000 3.510.000 2.920.000 2.150.000
Sum kortsiktig gjeld 42.370.000 32.920.000 23.881.000 8.535.000 11.913.000
Sum gjeld og egenkapital 53.301.000 45.205.000 31.041.000 14.720.000 17.242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.842.000 6.246.000 1.639.000 4.044.000 3.373.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.1 1.5 1.3
Soliditet 17.1 19.3 1 41.5 30.9
Resultatgrad 0.4 3.1 -4.7 2.4 3.2
Rentedekningsgrad 3.4 1 -26.5 28.7 61.1
Gjeldsgrad 4.8 4.2 4.6 1.4 2.2
Total kapitalrentabilitet 1.5 9.5 -12.3 12.1 13.9
Signatur
25.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.10.2021
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex