Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agrodrift AS
Juridisk navn:  Agrodrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90767899
Løkjavegen 55 Løkjavegen 55 Fax:
2345 Ådalsbruk 2345 Ådalsbruk
Fylke: Kommune:
Innlandet Løten
Org.nr: 988640247
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Hedemarken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.57%
Resultat  
  
335.71%
Egenkapital  
  
575.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.459.000 2.845.000 2.505.000 2.267.000 1.753.000
Resultat: 792.000 -336.000 58.000 48.000 250.000
Egenkapital: 689.000 102.000 960.000 913.000 872.000
Regnskap for  Agrodrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.459.000 2.845.000 2.505.000 2.267.000 1.753.000
Driftskostnader -1.649.000 -3.148.000 -2.438.000 -2.192.000 -1.497.000
Driftsresultat 810.000 -303.000 69.000 76.000 256.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader -18.000 -34.000 -11.000 -29.000 -6.000
Finans -18.000 -34.000 -11.000 -27.000 -6.000
Resultat før skatt 792.000 -336.000 58.000 48.000 250.000
Skattekostnad -205.000 69.000 -11.000 -7.000 -67.000
Årsresultat 587.000 -267.000 47.000 41.000 183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 422.000 372.000 426.000 377.000 266.000
Sum omløpsmidler 1.499.000 1.774.000 1.771.000 1.915.000 2.038.000
Sum eiendeler 1.921.000 2.146.000 2.197.000 2.292.000 2.304.000
Sum opptjent egenkapital 589.000 2.000 860.000 813.000 772.000
Sum egenkapital 689.000 102.000 960.000 913.000 872.000
Sum langsiktig gjeld 66.000 9.000 83.000 106.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 1.166.000 2.034.000 1.154.000 1.274.000 1.296.000
Sum gjeld og egenkapital 1.921.000 2.145.000 2.197.000 2.293.000 2.305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.419.000 2.796.000 2.505.000 2.122.000 1.357.000
Andre inntekter 40.000 48.000 0 146.000 395.000
Driftsinntekter 2.459.000 2.845.000 2.505.000 2.267.000 1.753.000
Varekostnad -219.000 -1.279.000 -861.000 -954.000 -329.000
Lønninger -357.000 -544.000 -303.000 -166.000 -220.000
Avskrivning -48.000 -54.000 -63.000 -77.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.025.000 -1.271.000 -1.211.000 -995.000 -834.000
Driftskostnader -1.649.000 -3.148.000 -2.438.000 -2.192.000 -1.497.000
Driftsresultat 810.000 -303.000 69.000 76.000 256.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader -18.000 -34.000 -11.000 -29.000 -6.000
Finans -18.000 -34.000 -11.000 -27.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -590.000 0 0 0
Årsresultat 587.000 -267.000 47.000 41.000 183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 142.000 142.000 142.000 66.000 66.000
Maskiner anlegg 141.000 163.000 186.000 172.000 0
Driftsløsøre 139.000 67.000 98.000 139.000 200.000
Sum varige driftsmidler 422.000 372.000 426.000 377.000 266.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 422.000 372.000 426.000 377.000 266.000
Varebeholdning 218.000 238.000 460.000 244.000 255.000
Kundefordringer 210.000 294.000 473.000 1.077.000 1.775.000
Andre fordringer 948.000 1.175.000 789.000 569.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 66.000 50.000 24.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.499.000 1.774.000 1.771.000 1.915.000 2.038.000
Sum eiendeler 1.921.000 2.146.000 2.197.000 2.292.000 2.304.000
Sum opptjent egenkapital 589.000 2.000 860.000 813.000 772.000
Sum egenkapital 689.000 102.000 960.000 913.000 872.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 9.000 83.000 106.000 137.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 66.000 9.000 83.000 106.000 137.000
Leverandørgjeld 543.000 829.000 584.000 647.000 676.000
Betalbar skatt 121.000 3.000 30.000 157.000 138.000
Skyldig offentlige avgifter 473.000 552.000 486.000 442.000 390.000
Utbytte -590.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 60.000 54.000 27.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 1.166.000 2.034.000 1.154.000 1.274.000 1.296.000
Sum gjeld og egenkapital 1.921.000 2.145.000 2.197.000 2.293.000 2.305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 333.000 -260.000 617.000 641.000 742.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 1.5 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 1.1 1.3 1.4
Soliditet 35.9 4.8 43.7 39.8 37.8
Resultatgrad 32.9 -10.7 2.8 3.4 14.6
Rentedekningsgrad 45.0 -8.9 6.3 2.6 42.7
Gjeldsgrad 1.8 2 1.3 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 42.2 -14.1 3.1 3.4 11.1
Signatur
20.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex