Airsafe As
Juridisk navn:  Airsafe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brusdalsvegen 216 Brusdalsvegen 216 Fax:
6011 Ålesund 6011 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 920010164
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åkre Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-88.02%
Resultat  
  
-534.78%
Egenkapital  
  
-29.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 264.000 2.203.000 536.000 2.448.000 0
Resultat: -100.000 23.000 6.000 379.000 -13.000
Egenkapital: 241.000 343.000 309.000 303.000 10.000
Regnskap for  Airsafe As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 264.000 2.203.000 536.000 2.448.000 0
Driftskostnader -284.000 -2.036.000 -529.000 -2.044.000 -13.000
Driftsresultat -20.000 167.000 7.000 403.000 -13.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -80.000 -143.000 -1.000 -25.000 0
Finans -80.000 -143.000 -1.000 -25.000 0
Resultat før skatt -100.000 23.000 6.000 379.000 -13.000
Skattekostnad 8.000 11.000 -86.000 0
Årsresultat -92.000 35.000 6.000 293.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 63.000 71.000 31.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.539.000 2.179.000 1.617.000 2.549.000 0
Sum eiendeler 1.599.000 2.242.000 1.688.000 2.580.000 9.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 320.000 286.000 280.000 -13.000
Sum egenkapital 241.000 343.000 309.000 303.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 1.298.000 1.343.000 1.319.000 1.405.000 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 555.000 60.000 873.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.600.000 2.241.000 1.688.000 2.581.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 264.000 2.183.000 536.000 2.448.000 0
Andre inntekter 20.000 0 0
Driftsinntekter 264.000 2.203.000 536.000 2.448.000 0
Varekostnad -11.000 -1.409.000 -222.000 -1.446.000 0
Lønninger -15.000 -375.000 -112.000 -333.000 0
Avskrivning -3.000 -2.000 -2.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -250.000 -193.000 -262.000 -13.000
Driftskostnader -284.000 -2.036.000 -529.000 -2.044.000 -13.000
Driftsresultat -20.000 167.000 7.000 403.000 -13.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -80.000 -143.000 -1.000 -25.000 0
Finans -80.000 -143.000 -1.000 -25.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -92.000 35.000 6.000 293.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 51.000 54.000 71.000 31.000 9.000
Sum varige driftsmidler 51.000 54.000 71.000 31.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 63.000 71.000 31.000 9.000
Varebeholdning 382.000 382.000 432.000 0 0
Kundefordringer 25.000 258.000 1.970.000 0
Andre fordringer 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.122.000 1.797.000 928.000 579.000 0
Sum omløpsmidler 1.539.000 2.179.000 1.617.000 2.549.000 0
Sum eiendeler 1.599.000 2.242.000 1.688.000 2.580.000 9.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 320.000 286.000 280.000 -13.000
Sum egenkapital 241.000 343.000 309.000 303.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.298.000 1.343.000 1.319.000 1.405.000 0
Leverandørgjeld 4.000 20.000 0
Betalbar skatt 86.000 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 519.000 40.000 660.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 36.000 17.000 107.000 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 555.000 60.000 873.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.600.000 2.241.000 1.688.000 2.581.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.478.000 1.624.000 1.557.000 1.676.000 0
Likviditetsgrad 1 25.2 3.9 27.0 2.9
Likviditetsgrad 2 19.0 3.2 19.8 2.9 0
Soliditet 15.1 15.3 18.3 11.7 1
Resultatgrad -7.6 7.6 1.3 16.5
Rentedekningsgrad -0.3 1.2 7.0 16.1
Gjeldsgrad 5.6 5.5 4.5 7.5 0
Total kapitalrentabilitet -1.3 7.5 0.4 15.6
Signatur
25.07.2023
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex