Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aj Fisk AS
Juridisk navn:  Aj Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78983329
Postboks 287 Nordskogvegen 42A Fax:
9991 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 988753831
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/26/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-59.53%
Resultat  
  
-100.43%
Egenkapital  
  
-0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.613.000 6.457.000 3.291.000 3.449.000 3.374.000
Resultat: -15.000 3.459.000 -48.000 -168.000 262.000
Egenkapital: 1.504.000 1.516.000 1.321.000 1.360.000 1.490.000
Regnskap for  Aj Fisk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.613.000 6.457.000 3.291.000 3.449.000 3.374.000
Driftskostnader -2.625.000 -2.990.000 -3.322.000 -3.597.000 -3.089.000
Driftsresultat -12.000 3.468.000 -31.000 -148.000 286.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -9.000 -18.000 -20.000 -25.000
Finans -3.000 -9.000 -17.000 -20.000 -24.000
Resultat før skatt -15.000 3.459.000 -48.000 -168.000 262.000
Skattekostnad 3.000 -764.000 9.000 38.000 -62.000
Årsresultat -12.000 2.695.000 -39.000 -130.000 200.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 806.000 924.000 1.650.000 1.775.000 1.871.000
Sum omløpsmidler 1.079.000 4.486.000 292.000 358.000 877.000
Sum eiendeler 1.885.000 5.410.000 1.942.000 2.133.000 2.748.000
Sum opptjent egenkapital 1.404.000 1.416.000 1.221.000 1.260.000 1.390.000
Sum egenkapital 1.504.000 1.516.000 1.321.000 1.360.000 1.490.000
Sum langsiktig gjeld 175.000 332.000 507.000 711.000
Sum kortsiktig gjeld 381.000 3.718.000 288.000 265.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 1.885.000 5.409.000 1.941.000 2.132.000 2.747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.613.000 2.557.000 3.291.000 3.444.000 3.374.000
Andre inntekter 3.900.000 0 5.000 0
Driftsinntekter 2.613.000 6.457.000 3.291.000 3.449.000 3.374.000
Varekostnad -43.000 -45.000 -213.000 -19.000 -28.000
Lønninger -1.390.000 -1.655.000 -1.875.000 -1.905.000 -1.805.000
Avskrivning -124.000 -126.000 -125.000 -121.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.068.000 -1.164.000 -1.109.000 -1.552.000 -1.135.000
Driftskostnader -2.625.000 -2.990.000 -3.322.000 -3.597.000 -3.089.000
Driftsresultat -12.000 3.468.000 -31.000 -148.000 286.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -9.000 -18.000 -20.000 -25.000
Finans -3.000 -9.000 -17.000 -20.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.500.000 0 0 0
Årsresultat -12.000 2.695.000 -39.000 -130.000 200.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 532.000 525.000 1.126.000 1.125.000 1.125.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 33.000 41.000 49.000 28.000
Sum varige driftsmidler 275.000 399.000 524.000 650.000 746.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 806.000 924.000 1.650.000 1.775.000 1.871.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.000 73.000 0 9.000 223.000
Andre fordringer 11.000 27.000 24.000 26.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.064.000 4.386.000 269.000 323.000 616.000
Sum omløpsmidler 1.079.000 4.486.000 292.000 358.000 877.000
Sum eiendeler 1.885.000 5.410.000 1.942.000 2.133.000 2.748.000
Sum opptjent egenkapital 1.404.000 1.416.000 1.221.000 1.260.000 1.390.000
Sum egenkapital 1.504.000 1.516.000 1.321.000 1.360.000 1.490.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 0 9.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 175.000 332.000 507.000 711.000
Leverandørgjeld 90.000 77.000 4.000 33.000 66.000
Betalbar skatt 13.000 754.000 0 0 71.000
Skyldig offentlige avgifter 162.000 266.000 213.000 189.000 374.000
Utbytte -2.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 121.000 71.000 43.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 381.000 3.718.000 288.000 265.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 1.885.000 5.409.000 1.941.000 2.132.000 2.747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 698.000 768.000 4.000 93.000 331.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.2 1 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 2.8 1.2 1 1.4 1.6
Soliditet 79.8 28.0 68.1 63.8 54.2
Resultatgrad -0.5 53.7 -0.9 -4.3 8.5
Rentedekningsgrad -4.0 385.3 -1.7 -7.4 11.4
Gjeldsgrad 0.3 2.6 0.5 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet -0.6 64.1 -1.5 -6.9 10.4
Signatur
31.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Ny revisor, inngående balanse kan ikke verifiseres
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex