Akershus Bolig Og Sparing AS
Juridisk navn:  Akershus Bolig Og Sparing AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99010942
c/o Petter Maaseide Postboks 321 Bjørnsvikveien 11 Fax:
1301 Sandvika 1341 Slependen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 983445470
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/7/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ski Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.16%
Resultat  
  
311.76%
Egenkapital  
  
3.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.748.000 1.711.000 1.704.000 1.654.000 1.661.000
Resultat: 108.000 -51.000 78.000 845.000 428.000
Egenkapital: 2.865.000 2.757.000 2.926.000 2.998.000 2.250.000
Regnskap for  Akershus Bolig Og Sparing AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.748.000 1.711.000 1.704.000 1.654.000 1.661.000
Driftskostnader -790.000 -782.000 -820.000 -654.000 -630.000
Driftsresultat 957.000 929.000 884.000 1.000.000 1.031.000
Finansinntekter 247.000 -486.000 -240.000 643.000 5.000
Finanskostnader -1.096.000 -494.000 -566.000 -797.000 -609.000
Finans -849.000 -980.000 -806.000 -154.000 -604.000
Resultat før skatt 108.000 -51.000 78.000 845.000 428.000
Skattekostnad 0 -118.000 -150.000 -97.000 -130.000
Årsresultat 108.000 -170.000 -72.000 749.000 298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000
Sum omløpsmidler 2.482.000 2.797.000 3.096.000 3.302.000 2.137.000
Sum eiendeler 17.880.000 18.195.000 18.494.000 18.700.000 17.535.000
Sum opptjent egenkapital 2.265.000 2.157.000 2.326.000 2.398.000 1.650.000
Sum egenkapital 2.865.000 2.757.000 2.926.000 2.998.000 2.250.000
Sum langsiktig gjeld 14.899.000 15.133.000 15.262.000 15.385.000 15.046.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 306.000 306.000 317.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 17.881.000 18.196.000 18.494.000 18.700.000 17.536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 49.000 45.000 44.000 22.000
Andre inntekter 1.704.000 1.662.000 1.659.000 1.610.000 1.639.000
Driftsinntekter 1.748.000 1.711.000 1.704.000 1.654.000 1.661.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -229.000 -259.000 -256.000 -218.000 -228.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -561.000 -523.000 -564.000 -436.000 -402.000
Driftskostnader -790.000 -782.000 -820.000 -654.000 -630.000
Driftsresultat 957.000 929.000 884.000 1.000.000 1.031.000
Finansinntekter 247.000 -486.000 -240.000 643.000 5.000
Finanskostnader -1.096.000 -494.000 -566.000 -797.000 -609.000
Finans -849.000 -980.000 -806.000 -154.000 -604.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 108.000 -170.000 -72.000 749.000 298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 13.000 10.000 16.000 10.000
Andre fordringer 0 0 0 0 2.000
Sum investeringer 1.070.000 942.000 1.936.000 3.270.000 0
Kasse, bank 1.385.000 1.843.000 1.149.000 16.000 2.125.000
Sum omløpsmidler 2.482.000 2.797.000 3.096.000 3.302.000 2.137.000
Sum eiendeler 17.880.000 18.195.000 18.494.000 18.700.000 17.535.000
Sum opptjent egenkapital 2.265.000 2.157.000 2.326.000 2.398.000 1.650.000
Sum egenkapital 2.865.000 2.757.000 2.926.000 2.998.000 2.250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.899.000 15.133.000 15.262.000 15.385.000 15.046.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 118.000 150.000 96.000 130.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 14.000 17.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 185.000 142.000 204.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 306.000 306.000 317.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 17.881.000 18.196.000 18.494.000 18.700.000 17.536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.365.000 2.491.000 2.790.000 2.985.000 1.897.000
Likviditetsgrad 1 21.2 9.1 10.1 10.4 8.9
Likviditetsgrad 2 21.2 9.1 10.1 10.4 9.0
Soliditet 1 15.2 15.8 1 12.8
Resultatgrad 54.7 54.3 51.9 60.5 62.1
Rentedekningsgrad 0.9 1.9 1.6 1.3 1.7
Gjeldsgrad 5.2 5.6 5.3 5.2 6.8
Total kapitalrentabilitet 6.7 2.4 3.5 8.8 5.9
Signatur
21.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex