Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Akershus Og Østfold Virkestransport As
Juridisk navn:  Akershus Og Østfold Virkestransport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97787770
Åråsen Stadion Etasje 3 C.J. Hansens vei 7 Åråsen Stadion Etasje 3 C.J. Hansens vei 7 Fax: 69912101
2007 Kjeller 2007 Kjeller
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 948474689
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/9/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.44%
Resultat  
  
-51.5%
Egenkapital  
  
6.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 164.226.000 155.753.000 152.477.000 132.395.000 119.580.000
Resultat: 453.000 934.000 426.000 43.000 102.000
Egenkapital: 3.729.000 3.516.000 2.633.000 2.214.000 2.324.000
Regnskap for  Akershus Og Østfold Virkestransport As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 164.226.000 155.753.000 152.477.000 132.395.000 119.580.000
Driftskostnader -163.770.000 -155.046.000 -152.056.000 -132.355.000 -119.498.000
Driftsresultat 455.000 707.000 421.000 41.000 82.000
Finansinntekter 1.000 228.000 6.000 4.000 21.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 227.000 5.000 2.000 20.000
Resultat før skatt 453.000 934.000 426.000 43.000 102.000
Skattekostnad -87.000 -182.000 -99.000 -16.000 0
Årsresultat 366.000 752.000 326.000 27.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 235.000 75.000 85.000 100.000
Sum omløpsmidler 15.768.000 14.621.000 11.532.000 10.637.000 13.230.000
Sum eiendeler 15.979.000 14.856.000 11.607.000 10.722.000 13.330.000
Sum opptjent egenkapital 3.385.000 3.183.000 2.371.000 1.973.000 2.078.000
Sum egenkapital 3.729.000 3.516.000 2.633.000 2.214.000 2.324.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 12.251.000 11.339.000 8.975.000 8.507.000 11.006.000
Sum gjeld og egenkapital 15.980.000 14.855.000 11.608.000 10.723.000 13.331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 160.949.000 152.464.000 149.340.000 129.409.000 117.148.000
Andre inntekter 3.276.000 3.289.000 3.137.000 2.986.000 2.432.000
Driftsinntekter 164.226.000 155.753.000 152.477.000 132.395.000 119.580.000
Varekostnad -160.568.000 -152.077.000 -148.968.000 -129.139.000 -116.832.000
Lønninger -1.734.000 -1.509.000 -1.513.000 -1.674.000 -1.425.000
Avskrivning -23.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.445.000 -1.457.000 -1.575.000 -1.542.000 -1.241.000
Driftskostnader -163.770.000 -155.046.000 -152.056.000 -132.355.000 -119.498.000
Driftsresultat 455.000 707.000 421.000 41.000 82.000
Finansinntekter 1.000 228.000 6.000 4.000 21.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 227.000 5.000 2.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 366.000 752.000 326.000 27.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 91.000 115.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 91.000 115.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 120.000 75.000 85.000 100.000
Sum anleggsmidler 211.000 235.000 75.000 85.000 100.000
Varebeholdning 30.000 34.000 42.000 59.000 43.000
Kundefordringer 12.547.000 11.347.000 9.482.000 8.984.000 9.762.000
Andre fordringer 458.000 321.000 162.000 68.000 172.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.734.000 2.919.000 1.846.000 1.526.000 3.253.000
Sum omløpsmidler 15.768.000 14.621.000 11.532.000 10.637.000 13.230.000
Sum eiendeler 15.979.000 14.856.000 11.607.000 10.722.000 13.330.000
Sum opptjent egenkapital 3.385.000 3.183.000 2.371.000 1.973.000 2.078.000
Sum egenkapital 3.729.000 3.516.000 2.633.000 2.214.000 2.324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0
Leverandørgjeld 11.008.000 9.979.000 8.104.000 7.649.000 10.093.000
Betalbar skatt 87.000 182.000 100.000 15.000 0
Skyldig offentlige avgifter 219.000 204.000 94.000 117.000 111.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 937.000 975.000 676.000 725.000 802.000
Sum kortsiktig gjeld 12.251.000 11.339.000 8.975.000 8.507.000 11.006.000
Sum gjeld og egenkapital 15.980.000 14.855.000 11.608.000 10.723.000 13.331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.517.000 3.282.000 2.557.000 2.130.000 2.224.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2
Soliditet 23.3 23.7 22.7 20.6 17.4
Resultatgrad 0.3 0.5 0.3 0 0.1
Rentedekningsgrad 151.7 707.0 4 20.5 8
Gjeldsgrad 3.3 3.2 3.4 3.8 4.7
Total kapitalrentabilitet 2.9 6.3 3.7 0.4 0.8
Signatur
06.09.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex