Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Akl Stålbygg As
Juridisk navn:  Akl Stålbygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høvikveien 39A Ekebergveien 26B Fax:
1356 Bekkestua 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 922703701
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/14/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
191.82%
Resultat  
  
-9.09%
Egenkapital  
  
5.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 7.348.000 2.518.000 2.087.000
Resultat: 10.000 11.000 -211.000
Egenkapital: -165.000 -175.000 -186.000
Regnskap for  Akl Stålbygg As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 7.348.000 2.518.000 2.087.000
Driftskostnader -7.311.000 -2.481.000 -2.293.000
Driftsresultat 37.000 36.000 -207.000
Finansinntekter 1.000 0 4.000
Finanskostnader -28.000 -25.000 -8.000
Finans -27.000 -25.000 -4.000
Resultat før skatt 10.000 11.000 -211.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 10.000 11.000 -211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 798.000 472.000 291.000
Sum eiendeler 798.000 472.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -189.000 -199.000 -211.000
Sum egenkapital -165.000 -175.000 -186.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 963.000 647.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 798.000 472.000 290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.348.000 2.518.000 2.087.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 7.348.000 2.518.000 2.087.000
Varekostnad -6.980.000 -2.040.000 -1.840.000
Lønninger -172.000 -368.000 -376.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -73.000 -77.000
Driftskostnader -7.311.000 -2.481.000 -2.293.000
Driftsresultat 37.000 36.000 -207.000
Finansinntekter 1.000 0 4.000
Finanskostnader -28.000 -25.000 -8.000
Finans -27.000 -25.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 10.000 11.000 -211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 667.000 0 203.000
Andre fordringer 60.000 0 38.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 71.000 472.000 49.000
Sum omløpsmidler 798.000 472.000 291.000
Sum eiendeler 798.000 472.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -189.000 -199.000 -211.000
Sum egenkapital -165.000 -175.000 -186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 4.000 9.000 5.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 276.000 129.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 862.000 362.000 343.000
Sum kortsiktig gjeld 963.000 647.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 798.000 472.000 290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -165.000 -175.000 -186.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.6
Soliditet -20.7 -37.1 -63.9
Resultatgrad 0.5 1.4 -9.9
Rentedekningsgrad 1.3 1.4 -25.9
Gjeldsgrad -5.8 -3.7 -2.6
Total kapitalrentabilitet 4.8 7.6 -69.8
Signatur
13.06.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.06.2022
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex