Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aktieselskapet Odals Værk
Juridisk navn:  Aktieselskapet Odals Værk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62965684
Odals Verk-Vegen 342 Odals Verk-Vegen 342 Fax: 62965644
2116 Sander 2116 Sander
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Odal
Org.nr: 914892732
Aksjekapital: 2.444.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/6/1924 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.59%
Resultat  
  
-88.19%
Egenkapital  
  
3.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.300.000 7.123.000 6.739.000 5.947.000 5.943.000
Resultat: 283.000 2.396.000 822.000 807.000 1.549.000
Egenkapital: 11.692.000 11.285.000 9.926.000 9.547.000 9.147.000
Regnskap for  Aktieselskapet Odals Værk
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.300.000 7.123.000 6.739.000 5.947.000 5.943.000
Driftskostnader -5.137.000 -4.856.000 -6.130.000 -5.377.000 -4.669.000
Driftsresultat 162.000 2.267.000 609.000 570.000 1.275.000
Finansinntekter 126.000 133.000 220.000 241.000 277.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -7.000 -4.000 -2.000
Finans 122.000 128.000 213.000 237.000 275.000
Resultat før skatt 283.000 2.396.000 822.000 807.000 1.549.000
Skattekostnad 124.000 -425.000 -40.000 -4.000 -229.000
Årsresultat 407.000 1.971.000 782.000 803.000 1.320.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.392.000 9.341.000 7.568.000 6.091.000 5.347.000
Sum omløpsmidler 4.084.000 4.480.000 4.539.000 5.094.000 6.102.000
Sum eiendeler 13.476.000 13.821.000 12.107.000 11.185.000 11.449.000
Sum opptjent egenkapital 9.248.000 8.841.000 7.482.000 7.103.000 6.703.000
Sum egenkapital 11.692.000 11.285.000 9.926.000 9.547.000 9.147.000
Sum langsiktig gjeld 87.000 602.000 342.000 294.000 443.000
Sum kortsiktig gjeld 1.696.000 1.934.000 1.838.000 1.343.000 1.859.000
Sum gjeld og egenkapital 13.475.000 13.821.000 12.106.000 11.184.000 11.449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.219.000 4.793.000 4.529.000 3.187.000 3.675.000
Andre inntekter 2.080.000 2.330.000 2.210.000 2.759.000 2.268.000
Driftsinntekter 5.300.000 7.123.000 6.739.000 5.947.000 5.943.000
Varekostnad -1.615.000 -1.634.000 -1.773.000 -1.652.000 -1.684.000
Lønninger -1.573.000 -1.319.000 -1.372.000 -1.346.000 -1.213.000
Avskrivning -136.000 -162.000 -101.000 -83.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.813.000 -1.741.000 -2.884.000 -2.296.000 -1.672.000
Driftskostnader -5.137.000 -4.856.000 -6.130.000 -5.377.000 -4.669.000
Driftsresultat 162.000 2.267.000 609.000 570.000 1.275.000
Finansinntekter 126.000 133.000 220.000 241.000 277.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -7.000 -4.000 -2.000
Finans 122.000 128.000 213.000 237.000 275.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -611.000 -403.000 -403.000 -611.000
Årsresultat 407.000 1.971.000 782.000 803.000 1.320.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.802.000 2.884.000 1.617.000 1.419.000 1.428.000
Maskiner anlegg 206.000 131.000 172.000 223.000 279.000
Driftsløsøre 0 19.000 38.000 56.000
Sum varige driftsmidler 3.008.000 3.015.000 1.808.000 1.680.000 1.763.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.384.000 6.326.000 5.760.000 4.410.000 3.584.000
Sum anleggsmidler 9.392.000 9.341.000 7.568.000 6.091.000 5.347.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 97.000 24.000 28.000 22.000 8.000
Andre fordringer 41.000 7.000 5.000 95.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.945.000 4.449.000 4.505.000 4.976.000 6.091.000
Sum omløpsmidler 4.084.000 4.480.000 4.539.000 5.094.000 6.102.000
Sum eiendeler 13.476.000 13.821.000 12.107.000 11.185.000 11.449.000
Sum opptjent egenkapital 9.248.000 8.841.000 7.482.000 7.103.000 6.703.000
Sum egenkapital 11.692.000 11.285.000 9.926.000 9.547.000 9.147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 87.000 602.000 342.000 294.000 443.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 87.000 602.000 342.000 294.000 443.000
Leverandørgjeld 258.000 169.000 388.000 136.000 92.000
Betalbar skatt 391.000 166.000 145.000 145.000 245.000
Skyldig offentlige avgifter 493.000 670.000 592.000 365.000 556.000
Utbytte -611.000 -403.000 -403.000 -611.000
Annen kortsiktig gjeld 554.000 929.000 712.000 697.000 966.000
Sum kortsiktig gjeld 1.696.000 1.934.000 1.838.000 1.343.000 1.859.000
Sum gjeld og egenkapital 13.475.000 13.821.000 12.106.000 11.184.000 11.449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.388.000 2.546.000 2.701.000 3.751.000 4.243.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 2.5 3.8 3.3
Likviditetsgrad 2 2.4 2.3 2.5 3.8 3.3
Soliditet 86.8 81.7 8 85.4 79.9
Resultatgrad 3.1 31.8 9 9.6 21.5
Rentedekningsgrad 40.5 453.4 8 142.5 637.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.1 17.4 6.8 7.3 13.6
Signatur
01.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex