Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aktiv Fotklinikk
Juridisk navn:  Aktiv Fotklinikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90686413
Litleholten 18 Litleholten 18 Fax:
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993025356
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/3/2008 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Paradis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.6%
Resultat  
  
13.64%
Egenkapital  
  
-950%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 877.000 939.000 875.000 767.000 707.000
Resultat: -38.000 -44.000 73.000 -47.000 4.000
Egenkapital: -42.000 -4.000 40.000 -24.000 23.000
Regnskap for  Aktiv Fotklinikk
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 877.000 939.000 875.000 767.000 707.000
Driftskostnader -914.000 -983.000 -803.000 -815.000 -703.000
Driftsresultat -38.000 -44.000 72.000 -47.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -38.000 -44.000 73.000 -47.000 4.000
Skattekostnad 0 -9.000 0 0
Årsresultat -38.000 -44.000 64.000 -47.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 13.000 33.000
Sum omløpsmidler 119.000 171.000 207.000 101.000 144.000
Sum eiendeler 119.000 171.000 207.000 114.000 177.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -4.000 40.000 -24.000 23.000
Sum egenkapital -42.000 -4.000 40.000 -24.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 161.000 175.000 167.000 138.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 119.000 171.000 207.000 114.000 176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 860.000 939.000 875.000 767.000 707.000
Andre inntekter 17.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 877.000 939.000 875.000 767.000 707.000
Varekostnad -32.000 -37.000 -38.000 -61.000 -29.000
Lønninger -630.000 -770.000 -565.000 -541.000 -459.000
Avskrivning 0 -13.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -176.000 -187.000 -203.000 -197.000
Driftskostnader -914.000 -983.000 -803.000 -815.000 -703.000
Driftsresultat -38.000 -44.000 72.000 -47.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -44.000 64.000 -47.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 13.000 33.000
Sum varige driftsmidler 0 0 13.000 33.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 13.000 33.000
Varebeholdning 42.000 42.000 38.000 45.000 35.000
Kundefordringer 61.000 54.000 17.000 19.000
Andre fordringer 37.000 42.000 14.000 0 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 41.000 26.000 102.000 38.000 66.000
Sum omløpsmidler 119.000 171.000 207.000 101.000 144.000
Sum eiendeler 119.000 171.000 207.000 114.000 177.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -4.000 40.000 -24.000 23.000
Sum egenkapital -42.000 -4.000 40.000 -24.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 2.000 4.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 11.000 8.000 6.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 163.000 146.000 130.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 175.000 167.000 138.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 119.000 171.000 207.000 114.000 176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -42.000 -4.000 40.000 -37.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 1 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 1 0.4 0.7
Soliditet -35.3 -2.3 19.3 -21.1 13.1
Resultatgrad -4.3 -4.7 8.2 -6.1 0.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.8 -43.8 4.2 -5.8 6.7
Total kapitalrentabilitet -31.9 -25.7 34.8 -41.2 2.3
Signatur
04.09.2008
CHRISTINA SCHJØTT HANNEVIG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex