Akumed AS
Juridisk navn:  Akumed AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52705580
Postboks 457 Skippergata 14 Fax: 52705581
5501 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 947578405
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/4/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.33%
Resultat  
  
205.88%
Egenkapital  
  
5.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.786.000 3.495.000 3.151.000 3.073.000 2.530.000
Resultat: 18.000 -17.000 355.000 300.000 0
Egenkapital: 347.000 330.000 347.000 70.000 -162.000
Regnskap for  Akumed AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.786.000 3.495.000 3.151.000 3.073.000 2.530.000
Driftskostnader -3.745.000 -3.489.000 -2.768.000 -2.750.000 -2.517.000
Driftsresultat 41.000 6.000 382.000 323.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -23.000 -27.000 -23.000 -14.000
Finans -23.000 -23.000 -27.000 -23.000 -14.000
Resultat før skatt 18.000 -17.000 355.000 300.000 0
Skattekostnad -78.000 -69.000 0
Årsresultat 17.000 -17.000 277.000 231.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000
Sum omløpsmidler 834.000 780.000 881.000 686.000 132.000
Sum eiendeler 1.039.000 985.000 1.086.000 891.000 337.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 230.000 247.000 -30.000 -262.000
Sum egenkapital 347.000 330.000 347.000 70.000 -162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 692.000 655.000 740.000 821.000 499.000
Sum gjeld og egenkapital 1.039.000 985.000 1.087.000 891.000 337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.786.000 3.495.000 3.151.000 3.073.000 2.530.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.786.000 3.495.000 3.151.000 3.073.000 2.530.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.899.000 -1.809.000 -1.214.000 -1.225.000 -1.233.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.846.000 -1.680.000 -1.554.000 -1.525.000 -1.284.000
Driftskostnader -3.745.000 -3.489.000 -2.768.000 -2.750.000 -2.517.000
Driftsresultat 41.000 6.000 382.000 323.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -23.000 -27.000 -23.000 -14.000
Finans -23.000 -23.000 -27.000 -23.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 17.000 -17.000 277.000 231.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000
Sum anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 148.000 241.000 24.000
Andre fordringer 698.000 703.000 679.000 369.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 137.000 77.000 55.000 76.000 56.000
Sum omløpsmidler 834.000 780.000 881.000 686.000 132.000
Sum eiendeler 1.039.000 985.000 1.086.000 891.000 337.000
Sum opptjent egenkapital 247.000 230.000 247.000 -30.000 -262.000
Sum egenkapital 347.000 330.000 347.000 70.000 -162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 319.000 282.000 344.000 381.000 237.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 61.000 98.000 118.000 99.000
Betalbar skatt 78.000 69.000 0
Skyldig offentlige avgifter 192.000 139.000 100.000 121.000 58.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181.000 174.000 119.000 132.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 692.000 655.000 740.000 821.000 499.000
Sum gjeld og egenkapital 1.039.000 985.000 1.087.000 891.000 337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 142.000 125.000 141.000 -135.000 -367.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 0.8 0.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 0.8 0.3
Soliditet 33.4 33.5 31.9 7.9 -48.1
Resultatgrad 1.1 0.2 12.1 10.5 0.5
Rentedekningsgrad 1.8 0.3 14.1 1 0.9
Gjeldsgrad 2.0 2.0 2.1 11.7 -3.1
Total kapitalrentabilitet 3.9 0.6 35.1 36.3 3.9
Signatur
05.12.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN, OG ADM DIREKTØR
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex