Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Akupunkturklinikken Molde As
Juridisk navn:  Akupunkturklinikken Molde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90624270
Postboks 2069 Lingedalsvegen 6 Fax:
6402 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 980349896
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/1/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.61%
Resultat  
  
280%
Egenkapital  
  
4.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.652.000 1.610.000 2.027.000 2.014.000 1.718.000
Resultat: 38.000 10.000 29.000 11.000 31.000
Egenkapital: 688.000 660.000 654.000 630.000 621.000
Regnskap for  Akupunkturklinikken Molde As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.652.000 1.610.000 2.027.000 2.014.000 1.718.000
Driftskostnader -1.613.000 -1.600.000 -1.998.000 -2.003.000 -1.689.000
Driftsresultat 38.000 9.000 27.000 11.000 30.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 38.000 10.000 29.000 11.000 31.000
Skattekostnad -10.000 -4.000 -7.000 -4.000 -7.000
Årsresultat 29.000 6.000 22.000 7.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 186.000 179.000 222.000 239.000 288.000
Sum omløpsmidler 732.000 703.000 704.000 710.000 517.000
Sum eiendeler 918.000 882.000 926.000 949.000 805.000
Sum opptjent egenkapital 588.000 560.000 554.000 530.000 521.000
Sum egenkapital 688.000 660.000 654.000 630.000 621.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 5.000 1.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 225.000 218.000 272.000 316.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 918.000 883.000 927.000 949.000 805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.652.000 1.572.000 2.027.000 2.014.000 1.714.000
Andre inntekter 38.000 0 0 4.000
Driftsinntekter 1.652.000 1.610.000 2.027.000 2.014.000 1.718.000
Varekostnad -54.000 -93.000 -210.000 -225.000 -271.000
Lønninger -905.000 -796.000 -1.048.000 -954.000 -814.000
Avskrivning -37.000 -42.000 -50.000 -49.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -617.000 -669.000 -690.000 -775.000 -567.000
Driftskostnader -1.613.000 -1.600.000 -1.998.000 -2.003.000 -1.689.000
Driftsresultat 38.000 9.000 27.000 11.000 30.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 6.000 22.000 7.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 186.000 179.000 222.000 239.000 288.000
Sum varige driftsmidler 186.000 179.000 222.000 239.000 288.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 186.000 179.000 222.000 239.000 288.000
Varebeholdning 20.000 34.000 64.000 75.000 57.000
Kundefordringer 0 0 7.000 4.000
Andre fordringer 36.000 47.000 18.000 11.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 676.000 621.000 622.000 616.000 452.000
Sum omløpsmidler 732.000 703.000 704.000 710.000 517.000
Sum eiendeler 918.000 882.000 926.000 949.000 805.000
Sum opptjent egenkapital 588.000 560.000 554.000 530.000 521.000
Sum egenkapital 688.000 660.000 654.000 630.000 621.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 5.000 1.000 3.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 5.000 1.000 3.000 3.000
Leverandørgjeld 31.000 26.000 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 0 9.000 4.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 70.000 71.000 81.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 121.000 191.000 231.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 225.000 218.000 272.000 316.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 918.000 883.000 927.000 949.000 805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 507.000 485.000 432.000 394.000 336.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.2 2.6 2 2.9
Likviditetsgrad 2 3.2 3.1 2.4 2 2.5
Soliditet 74.9 74.7 70.6 66.4 77.1
Resultatgrad 2.3 0.6 1.3 0.5 1.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.1 1.1 3.1 1.3 4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex