Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Akvafarm AS
Juridisk navn:  Akvafarm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77859700
Bergsfjordveien 1122 Bergsfjordveien 1122 Fax: 77859710
9385 Skaland 9385 Skaland
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 957175708
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 3/29/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
48.59%
Resultat  
  
-5.91%
Egenkapital  
  
3.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 100.848.000 67.868.000 72.960.000 73.487.000 61.840.000
Resultat: 104.475.000 111.041.000 114.320.000 127.751.000 111.003.000
Egenkapital: 214.685.000 207.109.000 188.545.000 166.916.000 132.637.000
Regnskap for  Akvafarm AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 100.848.000 67.868.000 72.960.000 73.487.000 61.840.000
Driftskostnader -70.615.000 -58.413.000 -59.999.000 -59.834.000 -49.316.000
Driftsresultat 30.233.000 9.455.000 12.962.000 13.652.000 12.523.000
Finansinntekter 75.573.000 102.954.000 102.198.000 114.661.000 99.066.000
Finanskostnader -1.332.000 -1.368.000 -839.000 -561.000 -586.000
Finans 74.241.000 101.586.000 101.359.000 114.100.000 98.480.000
Resultat før skatt 104.475.000 111.041.000 114.320.000 127.751.000 111.003.000
Skattekostnad -6.898.000 -2.461.000 -3.069.000 -3.472.000 -3.269.000
Årsresultat 97.576.000 108.581.000 111.251.000 124.279.000 107.734.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 259.391.000 236.256.000 195.363.000 159.890.000 129.287.000
Sum omløpsmidler 117.796.000 131.684.000 134.280.000 131.813.000 120.070.000
Sum eiendeler 377.187.000 367.940.000 329.643.000 291.703.000 249.357.000
Sum opptjent egenkapital 207.189.000 199.613.000 181.049.000 159.419.000 125.140.000
Sum egenkapital 214.685.000 207.109.000 188.545.000 166.916.000 132.637.000
Sum langsiktig gjeld 76.762.000 62.113.000 43.290.000 24.391.000 29.311.000
Sum kortsiktig gjeld 85.740.000 98.717.000 97.808.000 100.396.000 87.410.000
Sum gjeld og egenkapital 377.187.000 367.939.000 329.643.000 291.702.000 249.357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.824.000 67.532.000 72.761.000 73.461.000 60.872.000
Andre inntekter 24.000 336.000 199.000 26.000 967.000
Driftsinntekter 100.848.000 67.868.000 72.960.000 73.487.000 61.840.000
Varekostnad -34.992.000 -28.729.000 -29.459.000 -30.235.000 -25.232.000
Lønninger -17.611.000 -16.587.000 -14.709.000 -13.949.000 -12.598.000
Avskrivning -9.247.000 -6.900.000 -7.779.000 -5.553.000 -4.744.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.692.000 -10.927.000 -10.073.000 -9.581.000 -10.258.000
Driftskostnader -70.615.000 -58.413.000 -59.999.000 -59.834.000 -49.316.000
Driftsresultat 30.233.000 9.455.000 12.962.000 13.652.000 12.523.000
Finansinntekter 75.573.000 102.954.000 102.198.000 114.661.000 99.066.000
Finanskostnader -1.332.000 -1.368.000 -839.000 -561.000 -586.000
Finans 74.241.000 101.586.000 101.359.000 114.100.000 98.480.000
Konsernbidrag -315.000 0 0 0 0
Utbytte -90.000.000 -90.000.000 -90.000.000 -90.000.000 -80.000.000
Årsresultat 97.576.000 108.581.000 111.251.000 124.279.000 107.734.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 76.280.000 59.751.000 29.604.000 18.696.000 15.339.000
Maskiner anlegg 36.625.000 34.601.000 33.974.000 30.699.000 25.765.000
Driftsløsøre 17.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 112.922.000 94.362.000 63.591.000 49.394.000 41.104.000
Sum finansielle anleggsmidler 146.469.000 141.894.000 131.772.000 110.495.000 88.183.000
Sum anleggsmidler 259.391.000 236.256.000 195.363.000 159.890.000 129.287.000
Varebeholdning 39.897.000 35.797.000 30.397.000 28.825.000 28.728.000
Kundefordringer 11.000 2.500.000 123.000 702.000
Andre fordringer 4.691.000 2.663.000 3.653.000 1.949.000 2.062.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.124.000 1.011.000 6.276.000 846.000 2.602.000
Sum omløpsmidler 117.796.000 131.684.000 134.280.000 131.813.000 120.070.000
Sum eiendeler 377.187.000 367.940.000 329.643.000 291.703.000 249.357.000
Sum opptjent egenkapital 207.189.000 199.613.000 181.049.000 159.419.000 125.140.000
Sum egenkapital 214.685.000 207.109.000 188.545.000 166.916.000 132.637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.595.000 11.076.000 9.382.000 9.316.000 9.536.000
Gjeld til kredittinstitutt -21.560.000 3.711.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 76.762.000 62.113.000 43.290.000 24.391.000 29.311.000
Leverandørgjeld 8.627.000 1.643.000 2.594.000 4.569.000 3.344.000
Betalbar skatt 5.694.000 767.000 3.005.000 3.692.000 2.002.000
Skyldig offentlige avgifter 1.077.000 933.000 849.000 733.000 706.000
Utbytte -90.000.000 -90.000.000 -90.000.000 -90.000.000 -80.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.901.000 1.663.000 1.361.000 1.401.000 1.359.000
Sum kortsiktig gjeld 85.740.000 98.717.000 97.808.000 100.396.000 87.410.000
Sum gjeld og egenkapital 377.187.000 367.939.000 329.643.000 291.702.000 249.357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.056.000 32.967.000 36.472.000 31.417.000 32.660.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.4 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1.1 1 1
Soliditet 56.9 56.3 57.2 57.2 53.2
Resultatgrad 30.0 13.9 17.8 18.6 20.3
Rentedekningsgrad 22.7 6.9 15.4 24.3 21.4
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 28.1 30.6 34.9 4 44.8
Signatur
30.07.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex