Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alba Drift
Juridisk navn:  Alba Drift
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Landeveien 42 Landeveien 42 Fax:
9360 Bardu 9360 Bardu
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Bardu
Org.nr: 920669751
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/23/2018
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
142.34%
Resultat  
  
159.27%
Egenkapital  
  
264.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 4.350.000 1.795.000 1.099.000
Resultat: 179.000 -302.000 110.000
Egenkapital: 112.000 -68.000 234.000
Regnskap for  Alba Drift
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 4.350.000 1.795.000 1.099.000
Driftskostnader -4.175.000 -2.082.000 -988.000
Driftsresultat 175.000 -287.000 111.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 4.000 -16.000 -1.000
Finans 4.000 -15.000 -1.000
Resultat før skatt 179.000 -302.000 110.000
Skattekostnad 1.000 -24.000
Årsresultat 179.000 -301.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 499.000 301.000 387.000
Sum omløpsmidler 837.000 327.000 308.000
Sum eiendeler 1.336.000 628.000 695.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 -68.000 234.000
Sum egenkapital 112.000 -68.000 234.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.224.000 695.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 1.336.000 627.000 695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.349.000 1.794.000 1.074.000
Andre inntekter 2.000 1.000 25.000
Driftsinntekter 4.350.000 1.795.000 1.099.000
Varekostnad -1.033.000 -361.000 -186.000
Lønninger -2.309.000 -911.000 -334.000
Avskrivning -102.000 -73.000 -88.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -731.000 -737.000 -380.000
Driftskostnader -4.175.000 -2.082.000 -988.000
Driftsresultat 175.000 -287.000 111.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 4.000 -16.000 -1.000
Finans 4.000 -15.000 -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 179.000 -301.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 122.000 127.000 80.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 377.000 174.000 307.000
Sum varige driftsmidler 499.000 301.000 387.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 499.000 301.000 387.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 709.000 184.000 180.000
Andre fordringer 70.000 78.000 10.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 58.000 66.000 117.000
Sum omløpsmidler 837.000 327.000 308.000
Sum eiendeler 1.336.000 628.000 695.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 -68.000 234.000
Sum egenkapital 112.000 -68.000 234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt -53.000 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 424.000 148.000 180.000
Betalbar skatt 42.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 487.000 333.000 187.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 366.000 172.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 1.224.000 695.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 1.336.000 627.000 695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -387.000 -368.000 -153.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.7
Soliditet 8.4 -10.8 33.7
Resultatgrad 4.0 -16.0 10.1
Rentedekningsgrad -43.8 -17.9 1
Gjeldsgrad 10.9 -10.2 2
Total kapitalrentabilitet 13.1 -45.6 1
Signatur
28.09.2020
SIGNATUR
LANDE MARCUS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex