Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alexanders Minnefond
Juridisk navn:  Alexanders Minnefond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Pål Lindby Hagakollen 19 c/o Pål Lindby Hagakollen 19 Fax:
1387 Asker 1387 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 984839103
Aksjekapital: 1 NOK
Etableringsdato: 7/20/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-72.83%
Resultat  
  
-34.62%
Egenkapital  
  
29.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.000 92.000 80.000 82.000 18.000
Resultat: 17.000 26.000 -32.000 23.000 13.000
Egenkapital: 70.000 54.000 27.000 60.000 37.000
Regnskap for  Alexanders Minnefond
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.000 92.000 80.000 82.000 18.000
Driftskostnader -9.000 -66.000 -112.000 -59.000 -5.000
Driftsresultat 17.000 26.000 -32.000 23.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 17.000 26.000 -32.000 23.000 13.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 26.000 -32.000 23.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 70.000 54.000 32.000 60.000 37.000
Sum eiendeler 70.000 54.000 32.000 60.000 37.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 53.000 27.000 59.000 36.000
Sum egenkapital 70.000 54.000 27.000 60.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 71.000 54.000 33.000 60.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 92.000 80.000 82.000 18.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.000 92.000 80.000 82.000 18.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -66.000 -112.000 -59.000 -5.000
Driftskostnader -9.000 -66.000 -112.000 -59.000 -5.000
Driftsresultat 17.000 26.000 -32.000 23.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 26.000 -32.000 23.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 54.000 32.000 60.000 19.000
Sum omløpsmidler 70.000 54.000 32.000 60.000 37.000
Sum eiendeler 70.000 54.000 32.000 60.000 37.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 53.000 27.000 59.000 36.000
Sum egenkapital 70.000 54.000 27.000 60.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 71.000 54.000 33.000 60.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.000 54.000 27.000 60.000 37.000
Likviditetsgrad 1 6.4
Likviditetsgrad 2 0 6.4 0 0
Soliditet 100.0 1 84.4 1 1
Resultatgrad 68.0 28.3 2 72.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2 0 0
Total kapitalrentabilitet 24.3 48.1 38.3 35.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex