Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alfa Bygg As
Juridisk navn:  Alfa Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Johan Ellingsens Veg 7 Johan Ellingsens Veg 7 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 998009057
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/9/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordenfjeldske Revisjon As
Regnskapsfører: Delta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.34%
Resultat  
  
-105.07%
Egenkapital  
  
-76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.462.000 6.220.000 1.557.000 2.435.000 1.855.000
Resultat: -150.000 2.958.000 -99.000 17.000 -141.000
Egenkapital: 388.000 1.617.000 -885.000 -582.000 -587.000
Regnskap for  Alfa Bygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.462.000 6.220.000 1.557.000 2.435.000 1.855.000
Driftskostnader -3.610.000 -3.264.000 -1.653.000 -2.414.000 -1.994.000
Driftsresultat -148.000 2.957.000 -97.000 20.000 -139.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -4.000 -3.000 -1.000
Finans -2.000 1.000 -3.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt -150.000 2.958.000 -99.000 17.000 -141.000
Skattekostnad -9.000 -456.000 -204.000 -12.000 19.000
Årsresultat -159.000 2.502.000 -303.000 5.000 -122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 377.000 1.390.000 15.000 265.000 304.000
Sum omløpsmidler 397.000 1.230.000 8.585.000 4.639.000 2.228.000
Sum eiendeler 774.000 2.620.000 8.600.000 4.904.000 2.532.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 1.585.000 -917.000 -614.000 -619.000
Sum egenkapital 388.000 1.617.000 -885.000 -582.000 -587.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 386.000 1.002.000 9.484.000 5.487.000 3.119.000
Sum gjeld og egenkapital 774.000 2.619.000 8.599.000 4.905.000 2.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.462.000 6.220.000 1.557.000 2.435.000 1.855.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.462.000 6.220.000 1.557.000 2.435.000 1.855.000
Varekostnad -1.877.000 -1.684.000 -38.000 -771.000 -719.000
Lønninger -1.117.000 -1.232.000 -1.321.000 -1.202.000 -930.000
Avskrivning 0 0 -43.000 -60.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -616.000 -348.000 -251.000 -381.000 -296.000
Driftskostnader -3.610.000 -3.264.000 -1.653.000 -2.414.000 -1.994.000
Driftsresultat -148.000 2.957.000 -97.000 20.000 -139.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -4.000 -3.000 -1.000
Finans -2.000 1.000 -3.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -159.000 2.502.000 -303.000 5.000 -122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 9.000 0 208.000 216.000
Fast eiendom 0 0 0 4.000 11.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 15.000 54.000 77.000
Sum varige driftsmidler 0 0 15.000 58.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 377.000 1.380.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 377.000 1.390.000 15.000 265.000 304.000
Varebeholdning 0 0 8.388.000 4.464.000 1.948.000
Kundefordringer 12.000 450.000 0 0 0
Andre fordringer 8.000 79.000 75.000 59.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 378.000 701.000 121.000 116.000 244.000
Sum omløpsmidler 397.000 1.230.000 8.585.000 4.639.000 2.228.000
Sum eiendeler 774.000 2.620.000 8.600.000 4.904.000 2.532.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 1.585.000 -917.000 -614.000 -619.000
Sum egenkapital 388.000 1.617.000 -885.000 -582.000 -587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 269.000 7.000 1.177.000 24.000
Betalbar skatt 0 465.000 0 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 118.000 172.000 151.000 123.000 146.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000 96.000 9.326.000 4.183.000 2.949.000
Sum kortsiktig gjeld 386.000 1.002.000 9.484.000 5.487.000 3.119.000
Sum gjeld og egenkapital 774.000 2.619.000 8.599.000 4.905.000 2.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 228.000 -899.000 -848.000 -891.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 0 0 0.7
Likviditetsgrad 2 1 1.2 0 0 0.1
Soliditet 50.1 61.7 -10.3 -11.9 -23.2
Resultatgrad -4.3 47.5 -6.2 0.8 -7.5
Rentedekningsgrad -49.3 2 -24.3 6.7 -139.0
Gjeldsgrad 1 0.6 -10.7 -9.4 -5.3
Total kapitalrentabilitet 1 -1.1 0.4 -5.5
Signatur
12.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex