Alfoh Bygg AS
Juridisk navn:  Alfoh Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75693271
Røklandsmoen 38 Røklandsmoen 38 Fax:
8255 Røkland 8255 Røkland
Fylke: Kommune:
Nordland Saltdal
Org.nr: 836596552
Aksjekapital: 104.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1985 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cjb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.45%
Resultat  
  
142.37%
Egenkapital  
  
35.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.747.000 2.487.000 2.007.000 2.934.000 2.558.000
Resultat: 143.000 59.000 3.000 53.000 158.000
Egenkapital: 391.000 288.000 229.000 226.000 172.000
Regnskap for  Alfoh Bygg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.747.000 2.487.000 2.007.000 2.934.000 2.558.000
Driftskostnader -2.598.000 -2.422.000 -1.999.000 -2.879.000 -2.381.000
Driftsresultat 149.000 65.000 8.000 56.000 177.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -6.000 -4.000 -3.000 -19.000
Finans -6.000 -6.000 -4.000 -3.000 -19.000
Resultat før skatt 143.000 59.000 3.000 53.000 158.000
Skattekostnad -40.000 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 59.000 3.000 53.000 158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 181.000 300.000 318.000 283.000 329.000
Sum omløpsmidler 629.000 347.000 357.000 486.000 487.000
Sum eiendeler 810.000 647.000 675.000 769.000 816.000
Sum opptjent egenkapital 287.000 184.000 125.000 122.000 68.000
Sum egenkapital 391.000 288.000 229.000 226.000 172.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 339.000 425.000 523.000 624.000
Sum gjeld og egenkapital 810.000 647.000 674.000 769.000 816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.747.000 2.487.000 1.982.000 2.934.000 2.558.000
Andre inntekter 0 0 25.000 0 0
Driftsinntekter 2.747.000 2.487.000 2.007.000 2.934.000 2.558.000
Varekostnad -834.000 -648.000 -397.000 -863.000 -638.000
Lønninger -1.397.000 -1.422.000 -1.299.000 -1.611.000 -1.471.000
Avskrivning -119.000 -113.000 -99.000 -89.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -248.000 -239.000 -204.000 -316.000 -185.000
Driftskostnader -2.598.000 -2.422.000 -1.999.000 -2.879.000 -2.381.000
Driftsresultat 149.000 65.000 8.000 56.000 177.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -6.000 -4.000 -3.000 -19.000
Finans -6.000 -6.000 -4.000 -3.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 59.000 3.000 53.000 158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 181.000 300.000 318.000 283.000 329.000
Sum varige driftsmidler 181.000 300.000 318.000 283.000 329.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 181.000 300.000 318.000 283.000 329.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 68.000 217.000 478.000
Andre fordringer 0 7.000 0 1.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 629.000 339.000 289.000 268.000 0
Sum omløpsmidler 629.000 347.000 357.000 486.000 487.000
Sum eiendeler 810.000 647.000 675.000 769.000 816.000
Sum opptjent egenkapital 287.000 184.000 125.000 122.000 68.000
Sum egenkapital 391.000 288.000 229.000 226.000 172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 137.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Leverandørgjeld 40.000 10.000 79.000 108.000 69.000
Betalbar skatt 40.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000 134.000 180.000 173.000 173.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 183.000 195.000 166.000 242.000 245.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 339.000 425.000 523.000 624.000
Sum gjeld og egenkapital 810.000 647.000 674.000 769.000 816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 230.000 8.000 -68.000 -37.000 -137.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1 0.8 0.9 0.8
Soliditet 48.3 44.5 3 29.4 21.1
Resultatgrad 5.4 2.6 0.4 1.9 6.9
Rentedekningsgrad 24.8 10.8 2 18.7 9.3
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.9 2.4 3.7
Total kapitalrentabilitet 18.4 1 1.2 7.3 21.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex