Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alien Film AS
Juridisk navn:  Alien Film AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67106663
Hundsundveien 35 Hundsundveien 35 Fax:
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981465857
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/14/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Regnskapsfører: Helle Nygaard Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
457.81%
Resultat  
  
3.19%
Egenkapital  
  
70.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 714.000 128.000 0 2.000 262.000
Resultat: 97.000 94.000 -103.000 -156.000 -529.000
Egenkapital: -41.000 -138.000 -233.000 -130.000 26.000
Regnskap for  Alien Film AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 714.000 128.000 0 2.000 262.000
Driftskostnader -614.000 -32.000 -100.000 -156.000 -790.000
Driftsresultat 99.000 95.000 -100.000 -153.000 -528.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -3.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -2.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 97.000 94.000 -103.000 -156.000 -529.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 97.000 94.000 -103.000 -156.000 -529.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 39.000 39.000 19.000 19.000
Sum omløpsmidler 37.000 128.000 19.000 23.000 82.000
Sum eiendeler 76.000 167.000 58.000 42.000 101.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 -418.000 -513.000 -410.000 -254.000
Sum egenkapital -41.000 -138.000 -233.000 -130.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 97.000 286.000 271.000 172.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 56.000 148.000 38.000 42.000 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 697.000 128.000 0 2.000 262.000
Andre inntekter 17.000 0 0 0
Driftsinntekter 714.000 128.000 0 2.000 262.000
Varekostnad -346.000 0 -13.000 -39.000
Lønninger -60.000 -92.000 -303.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -268.000 -32.000 -40.000 -51.000 -448.000
Driftskostnader -614.000 -32.000 -100.000 -156.000 -790.000
Driftsresultat 99.000 95.000 -100.000 -153.000 -528.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -3.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -2.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 97.000 94.000 -103.000 -156.000 -529.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum varige driftsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.000 39.000 39.000 19.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.000 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 36.000 125.000 19.000 23.000 75.000
Sum omløpsmidler 37.000 128.000 19.000 23.000 82.000
Sum eiendeler 76.000 167.000 58.000 42.000 101.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 -418.000 -513.000 -410.000 -254.000
Sum egenkapital -41.000 -138.000 -233.000 -130.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 15.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 2.000 3.000 5.000 4.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 284.000 256.000 152.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 286.000 271.000 172.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 56.000 148.000 38.000 42.000 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -60.000 -158.000 -252.000 -149.000 7.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.1 0.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.1 0.1 1.1
Soliditet -73.2 -93.2 -613.2 -309.5 25.7
Resultatgrad 13.9 74.2 -201.5
Rentedekningsgrad 49.5 95.0
Gjeldsgrad -2.4 -2.1 -1.2 -1.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 176.8 64.2 -263.2 -364.3 -522.8
Signatur
29.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
MATHIESEN ANNIKEN ALEXANDRA L
Prokurister
29.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex