Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alle Kan Synge As
Juridisk navn:  Alle Kan Synge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40242728
Sørkedalsveien 78 Sørkedalsveien 78 Fax:
0377 Oslo 377 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984481519
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/15/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Synopus AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.35%
Resultat  
  
-67.16%
Egenkapital  
  
4.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.106.000 2.593.000 5.125.000 5.056.000 5.453.000
Resultat: 66.000 201.000 63.000 311.000 302.000
Egenkapital: 1.279.000 1.227.000 1.072.000 1.029.000 795.000
Regnskap for  Alle Kan Synge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.106.000 2.593.000 5.125.000 5.056.000 5.453.000
Driftskostnader -1.029.000 -2.418.000 -5.031.000 -4.732.000 -5.168.000
Driftsresultat 78.000 176.000 94.000 324.000 284.000
Finansinntekter 54.000 6.000 1.000 24.000
Finanskostnader -11.000 -29.000 -37.000 -14.000 -6.000
Finans -11.000 25.000 -31.000 -13.000 18.000
Resultat før skatt 66.000 201.000 63.000 311.000 302.000
Skattekostnad -15.000 -46.000 -21.000 -77.000 -75.000
Årsresultat 51.000 155.000 43.000 235.000 226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 839.000 1.026.000 170.000 286.000
Sum omløpsmidler 1.455.000 1.404.000 1.940.000 1.920.000 2.188.000
Sum eiendeler 1.483.000 2.243.000 2.966.000 2.090.000 2.474.000
Sum opptjent egenkapital 1.129.000 1.077.000 922.000 879.000 645.000
Sum egenkapital 1.279.000 1.227.000 1.072.000 1.029.000 795.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 610.000 707.000 59.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 406.000 1.187.000 1.002.000 1.578.000
Sum gjeld og egenkapital 1.483.000 2.243.000 2.966.000 2.090.000 2.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 731.000 2.295.000 5.125.000 5.056.000 5.453.000
Andre inntekter 375.000 298.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.106.000 2.593.000 5.125.000 5.056.000 5.453.000
Varekostnad -12.000 -685.000 -2.160.000 -2.095.000 -2.157.000
Lønninger -328.000 -1.001.000 -1.385.000 -1.162.000 -1.756.000
Avskrivning -110.000 -185.000 -189.000 -127.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -579.000 -547.000 -1.297.000 -1.348.000 -1.147.000
Driftskostnader -1.029.000 -2.418.000 -5.031.000 -4.732.000 -5.168.000
Driftsresultat 78.000 176.000 94.000 324.000 284.000
Finansinntekter 54.000 6.000 1.000 24.000
Finanskostnader -11.000 -29.000 -37.000 -14.000 -6.000
Finans -11.000 25.000 -31.000 -13.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 51.000 155.000 43.000 235.000 226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 44.000 15.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 818.000 981.000 155.000 282.000
Sum varige driftsmidler 28.000 818.000 981.000 155.000 282.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 839.000 1.026.000 170.000 286.000
Varebeholdning 12.000 10.000 14.000 31.000
Kundefordringer 134.000 64.000 21.000 21.000
Andre fordringer 187.000 43.000 252.000 418.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.267.000 1.258.000 1.823.000 1.633.000 1.718.000
Sum omløpsmidler 1.455.000 1.404.000 1.940.000 1.920.000 2.188.000
Sum eiendeler 1.483.000 2.243.000 2.966.000 2.090.000 2.474.000
Sum opptjent egenkapital 1.129.000 1.077.000 922.000 879.000 645.000
Sum egenkapital 1.279.000 1.227.000 1.072.000 1.029.000 795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 610.000 707.000 59.000 101.000
Leverandørgjeld 131.000 169.000 115.000 34.000
Betalbar skatt 3.000 50.000 88.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 60.000 29.000 249.000 87.000 79.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 245.000 720.000 711.000 1.385.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 406.000 1.187.000 1.002.000 1.578.000
Sum gjeld og egenkapital 1.483.000 2.243.000 2.966.000 2.090.000 2.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.265.000 998.000 753.000 918.000 610.000
Likviditetsgrad 1 7.7 3.5 1.6 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 7.7 3.4 1.6 1.9 1.4
Soliditet 86.2 54.7 36.1 49.2 32.1
Resultatgrad 7.1 6.8 1.8 6.4 5.2
Rentedekningsgrad 7.1 6.1 2.5 23.1 47.3
Gjeldsgrad 0.2 0.8 1.8 1 2.1
Total kapitalrentabilitet 5.3 10.3 3.4 15.6 12.4
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex